Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejZapraszamy na innowacyjny cykl szkoleń i warsztatów z z wykorzystaniem gry symulacyjnej. Szkolenie z wykorzystaniem gry symulacyjnej pozwala na przećwiczenie w praktyce założeń szkoleniowych i jest uzupełnieniem studiów przypadku i ćwiczeń realizowanych w części merytorycznej szkolenia. Jest doskonałym uzupełnieniem i wstępem do dyskusji w zakresie twardych kompetencji i miękkich pojawiających się w trakcie szkolenia.Można porównać teorię ze swoim własnymi umiejętnościami. Ze szkoleniami uczestnik wychodzi wiedząc, w czym jest dobry i jakie są jego obszary rozwojowe.
Cykl obejmuje 4 szkolenia:
-> FORMUŁA: trening kompetencji managerskich: zarządzanie zespołem, przywództwo sytuacyjne
->AS WYWIADU: trening komunikacji interpersonalnej: aktywne słuchanie, zadawanie pytań, mowa ciała
->NOWY ŚWIAT: trening współpracy międzyzespołowej
->GIGANCI NEGOCJACJI: trening stylów negocjacyjnych, zarządzania emocjami i podejmowania decyzji
Szkolenia przeprowadzi licencjonowany trener. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
Liczba uczestników szkolenia ograniczona. Obowiązuje rejestracja.
Wszelkie pytania nt. uczestnictwa w szkoleniu proszę kierować na adres: martyna.dudzicz@polsl.pl

do góry