Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejSzanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w „Warsztatach z zakresu prawa autorskiego dla środowiska akademickiego”, organizowanych bezpłatnie przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pana Jarosława Gowina.

W ramach warsztatów eksperci Stowarzyszenia KOPIPOL przedstawią między innymi zagadnienia związane z licencjami creative commons oraz uprawnieniami twórcy pozostającego w stosunku pracy do utworu stworzonego w ramach pełnienia obowiązków pracowniczych ze  szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-autorskich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodatkowo w trakcie spotkania będzie można uzyskać informację o możliwości skorzystania ze środków jakimi dysponuje Stowarzyszenie KOPIPOL, w szczególności ze środków przeznaczonych na działalność o charakterze socjalnym, kulturalnym lub edukacyjnym oraz wynagrodzeń z systemu repartycji indywidualnej.

Warsztaty odbędą się w dniu 6 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w Auli Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha 7
(czas trwania około 2 godzin + pytania uczestników).

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze potwierdzenie swojego uczestnictwa w warsztatach poprzez rejestrację na stronie www.warsztaty-kopipol.pl oraz przesyłania propozycji interesujących Państwa pytań z zakresu tematycznego wskazanego powyżej bezpośrednio do Stowarzyszenia Kopipol na adres mailowy: kopipol@kopipol.pl

 

Przydatne linki:

Strona główna Stowarzyszenia KOPIPOL – www.kopipol.pl

Strona główna warsztatów (w tym formularz rejestracji) – www.warsztaty-kopipol.pl

Wyszukiwarka uprawnionych autorów – repartycja indywidualna – www.wyszukiwarka.kopipol.pl

do góry