Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do udziału w XV międzynarodowym sympozjum „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 5-6 września 2019 r. w Krakowie, w Międzynarodowym Centrum Kultury – Kraków, Rynek Główny 25 Głównym tematem rozważań sympozjum będzie pogłębiona refleksja nad rolą sztucznej inteligencji w procesach wzrostu gospodarczego opartego w coraz większym stopniu na wykorzystaniu własności intelektualnej. Sympozjum stanowi element szerokiej interdyscyplinarnej debaty podejmowanej przez ekspertów z wielu dziedzin prawa i ekonomii w celu wypracowania rekomendacji wspierających wykorzystanie AI dla rozwoju gospodarczego i społecznego. 
Dyskusja w ramach sympozjum będzie zorganizowana w formie następujących paneli:

  1. Sztuczna inteligencja a rozwój gospodarczy
  2. Człowiek w procesie nowoczesnej produkcji      
  3.  Ochrona prawami własności intelektualnej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję
  4. Szanse i zagrożenia sztucznej inteligencji w kontekście systemu ochrony własności intelektualnej
  5. Własność intelektualna skutecznym narzędziem rozwoju nie tylko sztucznej inteligencji
  6. Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym
  7. Artificial Intelligence + Intellectual Property = Success!
  8. Formy wsparcia finansowego działalności innowacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. 

    Elektroniczna rejestracja uczestników dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP www.uprp.gov.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
do góry