Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej❗Uwaga ❗KONKURS 👉 adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą👍

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej.
👇👇👇
Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać do 25 stycznia 2020 r. Zachęcamy do udziału!
👇👇
Szczegóły konkursu:

http://bit.ly/2Po4K2n

do góry