Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejCentrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej wspólnie z przedsiębiorcami
w walce z wirusem SARS – CoV 2, wywołującego w wielu przypadkach dotkliwą chorobę COVID-19.

W związku z zaistniałą sytuacją CITT Politechniki Śląskiej uruchamia następujące działania wspierające wszelkie podejmowane aktywności:

Aktywności w relacji z otoczeniem społeczno – gospodarczym:

  1. wsparcie w procesie produkcji przyłbic ochronnych w technologii druku 3D,
  2. poszukiwanie partnerów biznesowych, zainteresowanych udzieleniem wsparcia
    w ramach programu „Politechnika przeciw epidemii” – Więcej informacji

Aktywności w relacji ze środowiskiem naukowym:

  1. wsparcie pracowników naukowych w przygotowaniu analizy przedwdrożeniowej lub opracowaniu planu wdrożeniowego, stanowiącego istotny element konkursu projakościowego uruchomionego przez JM Rektora Politechniki Śląskiej na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19
  2. koordynowanie i analiza możliwości uruchomienia innych aktywności wspierających przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS – CoV 2,
  3. analiza możliwości zastosowania instrumentów zewnętrznego finansowania, umożliwiającego wsparcie realizacji projektów nastawionych na walkę z wirusem SARS – CoV2.

Pracowniku/Doktorancie/Studencie – Masz pomysł? Potrzebujesz pomocy
w jego realizacji?
Przedsiębiorco – Chcesz aktywnie włączyć się w projekty już organizowane w Uczelni? Masz pieniądze na rozwiązanie, potrzebujesz jedynie know-how?
Napisz biznes@polsl.pl lub zadzwoń 32 400 3400 – CITT pomoże znaleźć rozwiązanie optymalne dla każdej ze stron i maksymalnie efektywne
w przeciwdziałaniu epidemii koronawirusa.


do góry