AHA (AccuHydroAnalizer)

 

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 6
  • Status Własności Intelektualnej: know how
  • Syntetyczny opis: W ramach projektu powstanie prototyp systemu diagnostyki przemysłowych ogniw akumulatorowych elektrochemicznych oraz ogniw paliwowych zasilanych np. wodorem lub metanolem. Zasada działania układu oparta jest o spektroskopię impedancji wewnętrznej ogniw w warunkach jednoczesnej obecności stałej składowej prądu o wartościach typowych dla eksploatacji (ładowania lub rozładowywania). Stanowi to nowość w stosunku do obecnie dostępnych rozwiązań. 
  • Nowe narzędzie diagnostyczne dla układów zasilania napędów nowej generacji

Autorzy:

  • dr inż. Andrzej Nowrot

Korzyści z wdrożenia:

  • skrócenie czasu diagnozowania ogniw akumulatorowych nawet 10 krotnie
  • nowa metoda pomiaru pozwoli na pomiar większej liczby parametrów
  • w przypadku ogniw paliwowych o przemysłowym potencjale aplikacyjnym, dostępne w handlu narzędzia diagnostyczne są bardzo skromne lub niedostępne w zależności od mierzonych parametrów. Wyniki proponowanego projektu pozwolą w dalszych etapach opracować narzędzie stanowiące zupełną nowość – obecnie nie są dostępne rozwiązania podobne lub konkurencyjne
  • poza aplikacją przemysłową, prototyp systemu może zostać wykorzystany wvprowadzeniu badań podstawowych i stosowanych (jako aparatura naukowo-badawcza) np. podczas opracowywania nowych materiałów elektrodowych dla nowej generacji ogniw

Zastosowania:

Automative, magazyn energii

Szczegóły techniczne:

Zasada działania systemu oparta jest o spektroskopię impedancji wewnętrznej ogniw w warunkach jednoczesnej obecności stałej składowej prądu o wartościach typowych dla eksploatacji. Ze względu na charakter zjawisk zachodzących w ogniwach, niezbędne jest zastosowanie szerokopasmowej spektroskopii impedancji ze szczególnym uwzględnieniem niskich częstotliwości w obiektach o bardzo małej impedancji (rzędu od pojedynczych miliomów). Przysparza to wielu problemów konstrukcyjnych, których rozwiązanie zostanie zoptymalizowane w ramach projektu. W wyniku eksploatacji akumulatorów ich rzeczywista pojemność sukcesywnie się zmniejsza z każdym cyklem ładowania i rozładowywania. Na efekt ten mają głównie wpływ warunki eksploatacji (m.in. temperatura i pobór prądu wvstosunku do pojemności). Niniejszy projekt pozwoli na opracowanie prototypu narzędzia umożliwiającego m.in. szybkie wyznaczenie rzeczywistej pojemności ogniw akumulatorowych w pojazdach elektrycznych oraz magazynach energii. W przypadku ogniw paliwowych możliwe będzie monitorowanie parametrów eksploatacyjnych celem maksymalizacji ich żywotności. Przyrząd znajdzie również zastosowanie w laboratoriach naukowych w badaniach z zakresu elektrochemii i fizykochemii

Słowa kluczowe:

magazynowanie energii, ogniwo elektrochemiczne, ogniwo paliwowe, spektroskopia impedancji.