Analiza przywracania wartości użytkowych terenom naruszonym dokonaną eksploatacją górniczą z zastosowaniem nieinwazyjnych metod geofizycznych

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 7
 • Projekt zakłada w oparciu o analizę materiałów górniczych korzystając ze specjalistycznego sprzętu geofizycznego do badań georadarowych i elektrooporowych wykazanie faktycznego stanu górotworu oraz jego przydatności do zabudowy. Analiza materiałów górniczych polegać będzie na specjalistycznej interpretacji zebranych materiałów archiwalnych.Efektem analizy będzie odpowiedni dobór techniki pomiarów terenowych dla otrzymania miarodajnych wyników.

Autorzy:

 • mgr inż. Hanna Bukowy-Olejnik
 • dr inż. Rafał Jendruś
 • mgr Dawid Sowiński

Korzyści z wdrożenia:

 • Kompilacja metod geofizycznych – profilowania elektrooporowego, tomografii elektrooporowej i metody georadarowej
 • Dogłębna analiza materiałów geofizycznych oparta o wieloletnie doświadczenie w interpretacji wyników, potwierdzona sprawdzonymi rozwiązaniami inżynierskimi i projektowymi w celu weryfikacji badanego terenu pod kątem jej przydatności do zabudowy;
 • Zwiększona wydajność w dostarczaniu informacji do klienta polegająca na współpracy zespołu specjalistów dla uzyskania zamierzonego celu w jak najkrótszym czasie;
 • Polepszona komunikacja między Wykonawcą a Inwestorem, której rezultatem będzie wskazanie wszelkich zagrożeń związanych z przewidywaną inwestycją;
 • Kompleksowość wykonywanej usługi polegająca na wykorzystaniu przynajmniej dwóch metod badań geofizycznych, przy jednoczesnym bardzo precyzyjnym rozpoznaniu badanego obszaru przez eksperta górniczego. Efekt końcowy badań, stanowi bazę dla dalszych etapów projektowych konkretnych inwestycji budowlanych. Powyższe z kolei ułatwia prace: inwestorom, architektom, projektantom, konstruktorom;
 • Innowacyjność polegać będzie na kompleksowym, indywidualnym podejściu zespołu specjalistów do badanego obszaru – celem wykazania wszelkich zagrożeń jego dotyczących.

Zastosowania:

branża budowlana, instytucje urzędowe – wydziały architektury, planowania przestrzennego i budowlany, osoby prywatne, biura projektowe

Szczegóły techniczne:

wykorzystanie sprzętu do badań elektrooporowych ERT – ARES II przy wykorzystaniu wielokanałowego kabla, wykorzystanie sprzętu do badań georadarowych GPR marki Viy

Słowa kluczowe:

górnictwo, geofizyka, geologia, ekspertyza, analiza materiałów górniczych, metoda elektrooporowa, ERT, metoda georadarowa, GPR


do góry