Analiza wpływu utraty stateczności na bezpieczeństwo użytkowania i efektywność kombajnu ścianowego

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
  • Status Własności Intelektualnej: know how
  • Syntetyczny opis: Narzędzie obliczeniowe pozwalające na analizę stateczności kombajnu ścianowego w trakcie urabiania calizny, obejmujące zarówno siły wygenerowane podczas procesu urabiania i siłę ciężkości.

Autorzy:

  • mgr inż. Jakub Królak,
  • prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk,
  • dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. w Pol. Śl.

Korzyści z wdrożenia:

  • Poprzednie rozwiązania umożliwiały wyznaczenie stateczności kombajnu jedynie w trakcie transportu, naprawy, montażu i demontażu, natomiast proponowana metoda uwzględnia model przestrzenny obciążenia kombajnu, który umożliwia analizę warunków w których dochodzi do utraty stateczności oraz skutków związanych z urabianiem skał stropowych i zmiany oporów ruchu
  • Do tej pory brak rozwiązań/programów komputerowych umożliwiających podobne obliczenia inżynieryjne. Gotowy produkt jest niezbędny w procesie oceny ryzyka, prowadzonym przez producenta na etapie projektowania. Wynika to z obowiązującego prawodawstwa europejskiego (Dyrektywa maszynowa, norma zharmonizowana dotycząca maszyn urabiających mobilnych PN-EN 1552:2005). W przypadku użytkowników umożliwi łatwą identyfikację warunków utraty stateczności w aspekcie prowadzenia bezpiecznej i efektywnej eksploatacji
  • Stosunkowo szybkie wykonanie skomplikowanych operacji matematycznych
  • Zastosowane rozwiązanie umożliwi ograniczeni zjawiska pozostawiania przyspągowej warstwy węgla oraz zanieczyszczania urobku skałą płonną, które powstają w wyniku utraty stateczności i niekorzystnie wpływają na koszty procesu pozyskania produktu rynkowego

Zastosowania:

górnictwo, maszyny górnicze

Szczegóły techniczne:

Wyznaczenie obciążenia zewnętrznego kombajnu przy urabianiu calizny i skał stropowych, analiza reakcji w płozach w poszczególnych wariantach podparcia, analiza skutków utraty stateczności

Słowa kluczowe:

Górnictwo, stateczność, kombajn ścianowy, bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, koszty pozyskania węgla


do góry