Poszerzenie bazy surowcowej dla procesu recyklingu laminatów metodą rozpuszczalnikową Pol. Śl.

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 4
  • Syntetyczny opis: Istotą rozwiązania jest separacja składników tworzących warstwy laminatu, tj. poliamid (PA) i polietylen (PE) pochodzących z odpadów poprodukcyjnych folii do pakowania żywności. W rozwiązaniu zastosowano selektywny rozpuszczalnik, który rozpuszcza jedynie warstwę polietylenu. Poliamid zostaje oddzielony na gorąco przez odwirowanie. Polietylen odzyskuje się przez wytrącanie z rozpuszczalnika w wyniku ochłodzenia, a następnie odwirowania. Rozpuszczalnik zawracany jest do ponownego użycia.

Autorzy:

  • dr inż. Tomasz Piotrowski
  • mgr inż. Szymon Wojciechowski
  • prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak

Korzyści z wdrożenia:

Separacja składników laminatu umożliwia blisko stuprocentowy odzysk PE i PA, które nadają się do dalszego przetwarzania. Dotychczasowe funkcjonujące rozwiązania recyklingu laminatów to tworzenie niskiej jakości blend i spalanie, jednakże znaczna część trafia na składowiska. Wykorzystanie proponowanego w rozwiązaniu rozpuszczalnika umożliwia oddzielenie składników, a przy tym znaczne ograniczenie nakładów energetycznych w procesie suszenia (usuwania rozpuszczalnika z tworzywa). Stosowany rozpuszczalnik nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska, jest biodegradowalny.

Zastosowania:

Branża recyklingu tworzyw sztucznych, producenci wyrobów z tworzyw sztucznych

Szczegóły techniczne:

Aparatura wykonana ze stali nierdzewnej. 2 zbiorniki z mieszadłem, bezciśnieniowe. Dwie wirówki dekantacyjne z płaszczem grzewczym. Dwie suszarki próżniowe. Pompa rotacyjna wyporowa. Regranulator. Rozpuszczalnik krążący w cyklu, rozpuszczający selektywnie PE.

Słowa kluczowe:

Laminaty PE-PA, Laminaty PE-PET, Recykling, Separacja, Odzysk surowców, Poliamid, PET, Polietylen


do góry