Blachodachówka do połaci dachowych o zwiększonej izolacyjności od dźwięków uderzeniowych

 

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
 • Status Własności Intelektualnej: know how
 • Syntetyczny opis: Przedmiotem wynalazku jest blachodachówka charakteryzująca się zmniejszonym poziomem uderzeniowym dźwięku mierzonym pod dachem wykonanym z tej blachodachówki w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami.

Autorzy:

 • dr inż. Andrzej N. Wieczorek
 • dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz
 • dr inż. Mariusz Kuczaj
 • dr inż. Michał Stawowiak
 • dr inż. Marcel Żołnierz
 • dr inż. Maciej Kwaśny
 • dr inż. Krzysztof Twardoch
 • tech. Andrzej Droździok
 • Artur Polit

Korzyści z wdrożenia:

Aktualnie do wykonywania połaci dachowych wykorzystuje się powszechnie blachodachówki wykonane z blachy stalowej pokrytej warstwą farby. Niewątpliwym problemem związanym z użytkowaniem dachów wykonanych z blachodachówek jest niewielki komfort akustyczny spowodowany takimi czynnikami, jak: ruch płyt pokrycia na wskutek różnicy temperatur oraz niezależnej pracy konstrukcji nośnej dachu, efektu podwiewania blach kładzionych na zakładkę oraz uderzeń kropel deszczu. Istniejące na rynku rozwiązania nie rozwiązują problemów nadmiernego poziomu dźwięku uderzeniowego pod dachem wykonanym z blachodachówek. Celem rozwiązania jest wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie przechodzenia dźwięku wywołanego uderzeniami sąsiadujących blachodachówek oraz uderzeń spowodowanych kroplami deszczu do wnętrza domu.

Zastosowania:

branża budowlana

Szczegóły techniczne:

Istotą rozwiązania jest wytworzenie na blachodachówce na etapie produkcji warstwy tłumiącej w miejscu jej styku z kontrłatą.

Słowa kluczowe:

blachodachówka, hałas, poziom uderzeniowy


do góry