Wykonanie usługi polegającej na wyborze najskuteczniejszego produktu dezynfekcyjnego do wodomierzy spośród dostępnych preparatów

 

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 2
  • Syntetyczny opis: Potencjalne zagrożenie mikrobiologiczną kontaminacją na etapie produkcji urządzeń przeznaczonych do dystrybucji wody stwarza poważne zagrożenie epidemiologiczne. Jedną z bakterii mogących pojawić się w tego typu urządzeniach jest Pseudomonas aeruginosa. Jest to patogen oportunistyczny, wywołujący m.in. zakażenia układu pokarmowego i moczowego u ludzi i zwierząt, oporny na liczne antybiotyki i środki dezynfekcyjne. Istotne jest zatem wyeliminowanie ryzyka jego obecności w instalacjach i urządzeniach.

Autorzy:

  • dr hab. Ewa Zabłocka-Godlewska
  • dr hab. inż. Wioletta Przystaś

Korzyści z wdrożenia:

Zaletą proponowanego rozwiązania jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego produktu stosowanego w systemach zaopatrzenia w wodę do picia (np. wodomierzy) od momentu produkcji do finalnego montażu u klienta. Zabezpieczenie będzie polegać na wyborze preparatu biobójczego, którego zadaniem jest eliminacja w produkcie gotowym zagrożeń wynikających z obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa. Preparat będzie spełniać wymogi dla preparatów stosowanych w uzdatnianiu wody przeznaczonej do spożycia, nie będzie oddziaływać korozyjnie na elementy produktu i instalacji, a jego minimalny czas działania to 2 miesiące. Preparat będzie łatwy w aplikacji.

Zastosowania:

Produkt przeznaczony dla producentów urządzeń, armatury i systemów zaopatrzenia w wodę do celów pitnych i przemysłowych

Szczegóły techniczne:

Preparat biobójczy, łatwy w aplikacji, zapewniający wyeliminowanie ryzyka kontaminacją Pseudomonas aeruginosa urządzeń/armatury/itp. od etapu wypuszczenia produktu poprzez przechowywanie do montażu u klienta.

Słowa kluczowe:

Wodomierze, środki dezynfekcyjne, biobójczość, patogeny


do góry