Szukasz możliwości zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej? Chcesz wdrożyć nowe technologie w swojej firmie? Zapoznaj się z ofertą Politechniki Śląskiej dla biznesu.

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej odpowiada za koordynowanie i rozwijanie współpracy Uczelni z biznesem. Nasi specjaliści gotowi są do współpracy zarówno w poszukiwaniu zespołów badawczych mogących odpowiedzieć na konkretne zapotrzebowanie przedsiębiorstwa, ale również pomagają określić możliwe kierunki rozwoju dotyczące inwestycji w innowacje. Centrum Inkubacji i Transferu Technologii oferuje:

  • licencjonowanie lub nabycie praw do patentów czy wyników badań
  • wykonanie opinii o innowacyjności
  • audyt technologiczny
  • zlecenie opracowania nowej technologii, rozwiązania, zaprojektowanie nowej usługi lub produktu
  • wykonanie badań zleconych
  • pozyskiwanie partnerów do przedsięwzięć badawczo – rozwojowych
  • doradztwo w doborze źródeł finansowania
do góry