dokumenty do pobrania

W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2015r. Regulaminu zarządzania własnością intelektualną na Politechnice Śląskiej oraz Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej na Politechnice Śląskiej (pismo okólne Rektora Politechniki Śląskiej nr 25/14/15 oraz 26/14/15 z dnia 30.03.2015), udostępniamy formularz „Karty zgłoszenia dobra intelektualnego”:

Formularz ma zastosowanie do wypełnienia zapisów „Regulaminu zarządzania własnością intelektualną”:

Rozdział 10
Zasady zgłaszania dóbr intelektualnych i postępowanie
w sprawie ich ochrony

§ 10

1. Twórca, który uzna, że pozytywnie i w całości rozwiązał zagadnienie o charakterze technicznym, technologicznym lub techniczno-organizacyjnym, nad którym pracował (stworzył wynalazek), lub stworzył wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub topografie układu scalonego powiadamia o tym w terminie 14 dni od daty jego dokonania Dyrektora CITT oraz niezwłocznie przystępuje do opracowania „Zgłoszenia dobra intelektualnego Uczelni”, zwanego dalej „Zgłoszeniem”.

2. „Zgłoszenie” składa się u Dyrektora CITT, który je niezwłocznie rejestruje.

Pisma ogólne wraz z regulaminami w pełnym brzmieniu dostępne są poniżej:

Karta zgłoszenia dobra intelektualnego

Regulamin ZWI – 27.05.2016

26R1415 – Korzystanie z infrastruktury

Pozostałe druki związane ze zgłaszaniem dóbr:

Oświadczenie o przekazania wynalazku / wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego do korzystania przez Politechnikę Śląską

Oświadczenie twórcy o wkładzie twórczym

Pliki:

Katalog Potencjału Technologicznego i Badawczego Politechniki Śląskiej

do góry