Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 01.

* * *

Wykonanie badań naukowych i doświadczeń celem opracowania optymalnej metody wychowu larwy BSF/Hermetia illucens/ w warunkach laboratoryjnych na różnych etapach ich rozwoju.

Numer oferty: 1176686

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań naukowych i doświadczeń celem opracowania optymalnej metody wychowu larwy BSF/Hermetia illucens/ w warunkach laboratoryjnych na różnych etapach ich rozwoju.
Szczegółowy zakres oraz cel badań zawarty jest w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, który dostępny jest od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 09 maja 2019 r. w godzinach 8.00 – 18.00 pod adresem: 75-668 Koszalin, ul. Macieja 16.
Poza odbiorem osobistym dopuszcza się udostępnienie Załącznika nr 2 drogą elektroniczną oraz pocztową, bądź w innej formie określonej przez Oferenta.

Nazwa Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ” SOLO-MAR” MAREK TOUSTY

Termin składania ofert: do 10.05.2019 r. 

Termin wykonania usługi: 03.2020
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

* * *

Usługa niestandardowej syntezy i dostarczenia małocząsteczkowych związków chemicznych na potrzeby realizacji projektu/The custom synthesis and delivery of small molecule chemical compounds for project implementation BC/8/19

Numer oferty: 1178446

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia jest usługa niestandardowej syntezy i dostarczenie małocząsteczkowych związków chemicznych.
Oferent wykona niestandardową syntezę oraz dostarczy zamawiającemu zestaw niskocząsteczkowych związków.
Przedmiot zamówienia obejmuje syntezę od 60 do 200 związków będących analogami produktu naturalnego.
Związki chemiczne stanowiące przedmiot zamówienia będą spełniać łącznie następujące kryteria techniczne:
• rozpuszczalne w DMSO,
• dostępne w ilości nie mniejszej niż 2 mg dla każdej pozycji,
• czystość nie mniejsza niż 92% potwierdzona metodą LCMS i/lub 1H NMR.

Nazwa Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ” SOLO-MAR” MAREK TOUSTY

Termin składania ofert: do 09.05.2019 r. do godziny 10.00 

Termin wykonania usługi: do 31.01.2020
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

* * *

Prace badawcze w zakresie badania nad systemami informatycznymi i technologiami łączności w obszarze działania w środowisku rozproszonym

Numer oferty: 16374

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w zakresie badania nad systemami informatycznymi i technologiami łączności w obszarze działania w środowisku rozproszonym.

Nazwa Zamawiającego: IT BUSINESS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.

Termin składania ofert: do 26.04.2019 r. 

Termin wykonania usługi: 2 miesiące (uzgodniony w umowie)
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

* * *

Usługa badawczo – rozwojowa polegająca na opracowaniu znacząco ulepszonej metody prac energetycznych na liniach najwyższego napięcia na włączonym napięciu (PPN) dla firmy MLELECTRIC

Numer oferty: 16353

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia są prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnej metody prac energetycznych na liniach najwyższego napięcia na włączonym napięciu dla firmy MLELECTRIC.

Nazwa Zamawiającego: Mlelectric Sp. z o.o.

Termin składania ofert: do 26.04.2019 r. 

Termin wykonania usługi: max. 12 miesięcy
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

 * * *

Prace badawcze w zakresie architektury rozwiązania oraz technologii możliwych do zastosowania w kategorii urządzeń oczyszczających powietrze w przestrzeni miejskiej, pod kątem maksymalizacji wydajności oczyszczania powietrza i optymalizacji zużycia energii elektrycznej

Numer oferty: 16377

Przedmiot (skrócony):

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych w zakresie architektury rozwiązania oraz technologii możliwych do zastosowania w kategorii urządzeń oczyszczających powietrze w przestrzeni miejskiej, pod kątem maksymalizacji wydajności oczyszczania powietrza i optymalizacji zużycia energii elektrycznej

Nazwa Zamawiającego: IT BUSINESS CONSULTING GROUP SP. Z O.O.

Termin składania ofert: do 26.04.2019 r. 

Termin wykonania usługi: max. 5 miesięcy
Dodatkowe informacje: na stronie Bazy Konkurencyjności

***