Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 07.

* * *

wykonanie usługi analizy powierzchni materiałów proszkowych techniką skaningowej mikroskopii elektronowej

Numer oferty: 1163477

Przedmiot:

Wykonanie usługi analizy powierzchni materiałów proszkowych techniką skaningowej mikroskopii elektronowej z detekcją elektronów wtórnych i detekcją dyspersji energii promieni X EDX dla 15 próbek w ramach projektu badawczego, którego rezultatem będzie opracowanie układu filtrującego opartego na zjawisku fotokatalizy, dedykowanego dla drukarek 3D.

Nazwa Zamawiającego: 3D KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: do dnia 05-02-2019

Termin wykonania usługi: 12 mies. od podpisania umowy
Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT oraz pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163477

***