Innovation on demands to baza ofert współpracy, prac B+R i usługowych, specjalnie wyselekcjonowanych pod kątem możliwości realizacji przez zespoły naukowe Politechniki Śląskiej, administrowana przez Zespół Biura Obsługi Zleceń CITT.

Szczegóły ofert dostępne są w Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ulicy S. Banacha 7, pod numerem telefonu 32 400 34 07.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dostawa i budowa stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków

Numer oferty: 9/RJO5-CITT/2017

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów i budowa „Stanowiska badawczego do wstępnego oczyszczania strumienia ścieków” do prac badawczo-rozwojowych

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.12.2018

Termin wykonania usługi: 120 dni, w tym:
• Opracowanie projektu technicznego stanowiska i wytycznych do przygotowania pomieszczenia dla stanowiska wraz z wytycznymi dotyczącymi przyłącza energii elektrycznej oraz posadowienia urządzeń: do 30 dni kalendarzowych (liczone od daty zawarcia umowy),
• Ocena i akceptacja projektu stanowiska, lub zgłoszenie uwag: do 10 dni roboczych (liczone od daty otrzymania projektu przez Zamawiającego). W przypadku zgłoszonych uwag do przedstawionego projektu, Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych wniesie korekty i przedstawi projekt do ponownej akceptacji Zamawiającemu,
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej postępu prac u Wykonawcy po upływie 60 dni licząc od daty zawarcia umowy,
• Wykonawca poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac na terenie Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum 10 dni.

Dodatkowe informacje: Uwaga, oferta obarczona szeregiem dodatkowych wymogów technicznych. Szczegóły w Biurze Obsługi Zleceń CITT

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Etap III – Badania nad syntezą innowacyjnych związków chelatujących oraz ich metalicznych kompleksów

Numer oferty: 8/RJO5-CITT/2017

Przedmiot:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi – Etap III: Badania nad syntezą innowacyjnych substancji chelatujących oraz ich metalicznych kompleksów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Projekt: „Opracowanie innowacyjnego nawozu o wysokich zawartościach azotu w formie azotanu amonowego, wzbogaconego mikroelementami w postaci chelatów biologicznie ważnych metali (cynku, miedzi, manganu, molibdenu i żelaza)”.

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 15.01.2018

Termin wykonania usługi: 13-16 mies.

Dodatkowe informacje: dodatkowe informacje w Biurze Obsługi Zleceń CITT.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zapytanie ofertowe na zakup usług badawczych

Numer oferty: 7/RJO5-CITT/2017

Przedmiot:

Zamówienie polega na:
1)zakupie usług badawczych w zakresie badań symulacyjnych i eksperymentalnych wybranych rozwiązań przekształtników energoelektronicznych AC/DC i DC/DC z korekcją współczynnika mocy,
2)zakupie usług badawczych w zakresie badań symulacyjnych wybranych topologii i metod sterowania dwukierunkowych przekształtników AC/DC/DC z korekcją współczynnika mocy,
3)zakupie usług badawczych w zakresie badań eksperymentalnych wybranych topologii i metod sterowania dwukierunkowych przekształtników AC/DC/DC z korekcją współczynnika mocy,
4)zakupie usług badawczych w zakresie badań eksperymentalnych charakterystyk energetycznych nowych i wycofanych z eksploatacji mobilnych zasobników energii przy ładowaniu szybkim i wolnym.

Nazwa Zamawiającego: EKOENERGETYKA – POLSKA Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 05.01.2018

Termin wykonania usługi: 4 miesiące od daty podpisania umowy

Dodatkowe informacje: dodatkowe informacje w Biurze Obsługi Zleceń CITT.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 Pakiet testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744

Numer oferty: 6/RJO5-CITT/2017

Przedmiot:  Pakiet testów laboratoryjnych dla wymiennika ciepła R744 według specyfikacji nr 74104.

Nazwa Zamawiającego: VALEO AUTOSYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Termin składania ofert: 20.12.2017

Termin wykonania usługi: luty-sierpień 2018

Dodatkowe informacje: Wymagane doświadczenie w przeprowadzaniu każdego rodzaju testów w przeciągu 2-ch ostatnich lat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania procedur i algorytmów analizy efektywności ekonomicznej oraz symulacji przebiegu procesu produkcyjnego zakładu górniczego w założonym okresie w projekcie pn. „Model i algorytmy wielokryterialnej optymalizacji ekonomicznej wydobycia jako krok w kierunku inteligentnej kopalni”

Numer oferty: 5/RJO5-CITT/2017

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie procedur i algorytmów analizy efektywności ekonomicznej oraz symulacji przebiegu procesu produkcyjnego zakładu górniczego w założonym okresie.

Nazwa Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GEOLOGICZNO-WIERTNICZYCH SP. Z O.O.

Termin składania ofert: 27.12.2017

Termin wykonania usługi: 31.03.2018

Dodatkowe informacje: dodatkowe informacje w Biurze Obsługi Zleceń CITT.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –