Elementor #2306

Implanty formowane in situ do pozajelitowego dostarczania antybiotyków

 

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 2
 • Status Własności Intelektualnej: Zgłoszenie patentowe P.419287 z dnia 26.10. 2016 r.
 • Rozwiązanie pozwalające na lokalne dostarczenie leku w sposób nieinwazyjny z możliwością projektowania procesu jego uwalniania oraz redukcją efektów ubocznych. Metoda pozwala na formowanie implantu z wstrzykiwanego ciekłego układu.

Autorzy:

 • dr inż. Monika Śmiga-Matuszowicz
 • dr inż. Anna Korytkowska-Wałach
 • dr inż. Sylwia Waśkiewicz

Korzyści z wdrożenia:

 • Wykorzystanie polimerów biodegradowalnych otrzymywanych z surowców odnawialnych do tworzenia układów dostarczania leku
 • Lokalne dostarczenie leku w miejscu objętym terapią
 • Redukcja niepożądanych efektów związanych z ogólnoustrojowym dostarczaniem leku
 • Możliwość projektowania szybkości uwalniania leku w organizmie oraz kontrola tego procesu
 • Większy komfort pacjenta ze względu na nieinwazyjne metody aplikacji układu

Zastosowania:

Przemysł chemiczny/farmaceutyczny

Szczegóły techniczne:

Rozwiązanie oparte o poliestry biodegradowalne, syntezowane z wykorzystaniem izosorbidu. Bezpieczny dla życia i zdrowia człowieka izosorbid, jest pozyskiwany ze źródeł odnawialnych, a surowcem do jego otrzymania jest skrobia. Roztwór polimeru w biokompatybilnym rozpuszczalniku, zawierający antybiotyk stanowi układ, który w miejscu wstrzyknięcia tworzy implant uwalniający lek .

Słowa kluczowe:

izosorbid, poliestry, implanty formowane in situ


do góry