Konkurs 3/1.1.1/2018 MŚP – Seal of excellance

Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Na co?

B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace

rozwojowe; elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe).

 

Termin naboru wniosków:

3 kwietnia – 28 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00) Konkurs podzielony na rundy.

 

Dofinansowanie:

 

Poziom dofinansowania:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

– dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

– 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

– dla średniego przedsiębiorcy:

– 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

– 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

 

2) na realizację prac przedwdrożeniowych:

– pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac,

– usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 

Inne ważne informacje o konkursie:

 

– Konkurs przeznaczony wyłącznie na projekty, które:

 

1)      zostały złożone do SME Instrument, faza II (Horyzont 2020) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku do NCBR oraz

2)    otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach SME Instrument, faza II (Horyzont

2020) (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

 

– Informacje podawane we wniosku o dofinansowanie składanym do NCBR muszą dotyczyć

tego samego przedsięwzięcia, które otrzymało certyfikat Seal of Excellence.

 

– Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

 

– Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego NCBR (link do systemu – aktywny od 3 kwietnia 2018 r.).

Termin oceny wniosków do 90 dni od zamknięcia naboru wniosków. Budżet konkursu 50 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

 

Pytania można kierować:

– w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres:

konkurs111soe-finanse@ncbr.gov.pl,

– w pozostałych sprawach – na adres mailowy: konkurs111soe@ncbr.gov.pl oraz pod nr

telefonu (0-22) 39 07 210 i (0-22) 39 07 152

 

Organizator konkursu:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nowogrodzka 47 a, 00-695 Warszawa

***

TANGO 3

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów, wyłonionych w Konkursie TANGO3, wynosi 40 mln zł.

Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:

  • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronach internetowych: www.ncbr.gov.pl.

Wszelkie pytania związane z konkursem prosimy kierować na adres e-mail: tango-at-ncbr.gov.pl

***

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

20.08.2018

Termin składania: 15.10.2018

Kurs Euro 4,3037 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EUREKA – konkurs 2/2018

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Data otwarcia naboru wniosków:

20 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje:

 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22018/