***

Otwarcie naboru wniosków Inicjatywy EUREKA konkurs 2/2018

20.08.2018

Termin składania: 15.10.2018

Kurs Euro 4,3037 PLN

Treść ogłoszenia o konkursie:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. został otwarty nabór wniosków na projekty realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA.

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu:

EUREKA – konkurs 2/2018

Cel konkursu:

wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju

Zakres konkursu (obszary tematyczne, w których uczestniczy NCBR):

Bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Data otwarcia naboru wniosków:

20 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje:

 

https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-22018/