Innowacyjne metody pomiarów zjawisk wielofazowych dla potrzeb sterowania

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 6
  • Syntetyczny opis: Systemy pomiarowe oraz kontroli i sterowania dla precyzyjnego dozowania dyspersji umożliwiają zastosowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie energetyki, nowoczesnych technologii materiałowych dla produkcji odnawialnych źródeł energii oraz ochrony zdrowia.

Autorzy:

  • dr hab. inż. Dariusz Choiński
  • dr inż. Piotr Skupin
  • dr inż. Andrzej Malcher

Korzyści z wdrożenia:

W zasadzie trudno znaleźć w pełni podobne rozwiązania. Literatura opisuje urządzenia zrealizowane w skali laboratoryjnej. Podstawową zaletą proponowanych rozwiązań jest możliwość zrealizowania pomiarów działających na bieżąco i zapewniających sterowanie procesami wielofazowymi. Pomiary te umożliwiają bieżącą kontrolę wydajności reaktorów sonochemicznych za pomocą metody jodowej. Zostały przebadane urządzenia mikroelektroniczne i optyczne (MEOMS) wykorzystujące pomiary spektrofotometryczne oraz mikrokalorymetryczne.

Spektrometr został wyposażony w dedykowaną sondę pomiarową pozwalającą na pomiar roztworu metodą refleksyjną. Polega ona podobnie jak w przypadku metody transmisyjnej na naświetleniu badanej substancji, a światło tłumione odbite jest za pomocą lustra umieszczonego na końcu pojemnika z substancją i skierowane do spektrofotometru. W ten sposób światło dwukrotnie naświetla badaną substancję. Stąd, metoda refleksyjna pozwala dwa razy wydłużyć drogę optyczną, a jednocześnie ograniczyć fizyczne rozmiary obszaru, w którym badana jest substancja.

Metoda refleksyjna może być stosowana w spektrofotometrycznych pomiarach ciągłych oraz w przypadkach kiedy badane próbki nie mogą być pobrane do badań, czas pomiaru jest ograniczony, a substancja musi być zbadana w miejscu jej użytkowania.

Zastosowania:

Energetyka, Przemysł elektroniczny, Medycyna

Szczegóły techniczne:

Systemy pomiarowe oraz kontroli i sterowania dla precyzyjnego dozowania dyspersji umożliwiają zastosowanie innowacyjnych technologii w dziedzinie energetyki, nowoczesnych technologii materiałowych dla produkcji odnawialnych źródeł energii oraz ochrony zdrowia.

Słowa kluczowe:

Systemy pomiarowe, odnawialne źródła energii, nowoczesne technologie materiałowe


do góry