Instytut Fizyki

Szerokie spektrum wiedzy – od fizyki jądrowej i ciała stałego po zastosowania nanostruktur, nanotechnologii, struktur półprzewodnikowych, kryształów fotonicznych w nauce i technice

nstytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne to interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej fizyki stosowanej. Wiedza ekspercka oraz obecność wysoko wyspecjalizowanej bazy aparaturowej czyni Instytut Fizyki godnym partnerem do współpracy w projektach naukowo-badawczych, jak i wdrożeniowych.

Do najciekawszych obszarów działalności Instytutu należą:

 • systemy sterowania i monitorowania turbogeneratorów
 • moduły systemów zarządzania produkcją w zakładach branży motoryzacyjnej
 • systemy sterowania i monitorowania procesów technologicznych, dedykowane dla różnych linii produkcyjnych przemysłu spożywczego
 • system sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków
 • budowa i modernizacje przemysłowych systemów AKPiA
 • systemy baz danych dla potrzeb monitorowania emisji przemysłowych
 • systemy monitorowania mocy i energii elektrycznej
 • metody analizy i algorytmy przetwarzania informacji w genetyce populacyjnej i biologii molekularnej
 • algorytmy i moduły oprogramowania do analizy profili białkowych
 • badania umożliwiające tworzenie nowych testów diagnostycznych i predykcyjnych w zakresie chorób nowotworowych i genetycznie uwarunkowanych
 • metody bioinformatyczne dla identyfikacji genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka najważniejszych chorób autoimmunologicznych gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • testy uruchomieniowe, funkcjonalne i wydajnościowe urządzeń w technologii WIMAX
 • algorytmy rozpoznawania grubości frakcji w procesie destylacji ropy naftowej na podstawie echa sygnału ultradźwiękowego
 • współpracę w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych
 • projektowanie i nadzorowanie układów grzewczych opartych o pompy ciepła
 • projektowanie i uruchamianie układów sterowania inteligentnym budynkiem przy użyciu systemu EIB.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy?

Zadzwoń do Brokera Innowacji CITT

Aleksandra Dusza

Telefon: +48 32 400 34 07
E-mail: aleksandra.dusza@polsl.pl