Instytut Fizyki

Szerokie spektrum wiedzy – od fizyki jądrowej i ciała stałego po zastosowania nanostruktur, nanotechnologii, struktur półprzewodnikowych, kryształów fotonicznych w nauce i technice

nstytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne to interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej fizyki stosowanej. Wiedza ekspercka oraz obecność wysoko wyspecjalizowanej bazy aparaturowej czyni Instytut Fizyki godnym partnerem do współpracy w projektach naukowo-badawczych, jak i wdrożeniowych.

Do najciekawszych obszarów działalności Instytutu należą:

  • wyznaczanie własności cieplnych materiałów, w tym również lokalnych, w skali mikrometrowej, oraz obrazowanie własności cieplnych w skali nanometrowej za pomocą  mikroskopii sił atomowych,
  • badanie elektroniki półprzewodnikowej oraz magnetoelektroniki, w tym badanie profili głębokościowych cienkich warstw, badanie własności optycznych metodą luminescencji i spektroskopii laserowej oraz wytwarzanie nanostruktur metodami sonochemicznymi,
  • badanie procesów przemagnesowania nanostruktur magnetycznych z wykorzystaniem symulatorów mikromagnetycznych,
  • badanie składu chemicznego za pomocą skaningowego mikroskopu elektronów Augera z trawiącym działem jonowym,
  • zastosowanie metod fizyki jądrowej, w tym zastosowanie izotopów do badania naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska, datowania izotopowego (usługi specjalistyczne C14) i luminescencyjnego (usługi specjalistyczne) w geologii  i archeologii,
  • zastosowanie techniki laserowych w obróbce różnego typu materiałów,
  • zastosowanie wyżej wymienionych metod dla potrzeb badań środowiska, nowoczesnych technologii produkcji żywności i jej opakowań, materiałów konstrukcyjnych, kontroli poziomu skażeń i zanieczyszczeń we wszystkich praktycznie elementach środowiska naturalnego i przekształconego przez człowieka, kontroli emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze spalania paliw kopalnych,
  • zastosowanie metod izotopowych dla przemysłu produkcji paliw, energii, farmaceutyków oraz profilaktyki zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry