Innowacyjne urządzenie myjąco-szorujące do konserwacji elewacji wysokich budynków

 

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 2
 • Status Własności Intelektualnej: know how
 • Syntetyczny opis: Urządzenie myjąco – szorujące może być montowane do płyty czołowej wysięgnika teleskopowego żurawia budowlanego. Zadaniem urządzenia jest usuwanie zabrudzeń z elewacji budynków za pomocą wymiennych szczotek wraz z zespołem wkładek zgarniających. Mycie może odbywać się wodą ze środkiem myjącym i/lub parą. Brudna woda jest filtrowana w urządzeniu i wykorzystywana ponownie dzięki czemu następuje wydłużenie cyklu pracy urządzenia. Sterowanie urządzeniem zamontowanym na wysięgniku żurawia będzie w pełni zautomatyzowane i dokonywane z ziemi.

Autorzy:

 • dr inż. Mariusz Kuczaj
 • dr hab. inż. Krzysztof Filipowicz
 • dr inż. Michał Stawowiak
 • dr inż. Krzysztof Twardoch
 • dr inż. Andrzej Wieczorek
 • dr inż. Marcel Żołnierz
 • tech. Andrzej Droździok

Korzyści z wdrożenia:

 • Metoda pozwalająca na czyszczenie elewacji bez udziału pracownika pracującego na wysokości
 • Możliwość montażu np. na płycie czołowej wysięgnika żurawia budowlanego za pomocą uchwytów
 • Możliwość filtracji i recyrkulacji wody zużytej w procesie czyszczenia
 • Możliwość zastąpienia komory filtrów wytwornicą pary
 • Pełna automatyzacja sterowania urządzeniem

Zastosowania:

branża budowlana, gospodarka komunalno-mieszkaniowa

Szczegóły techniczne:

W obudowie urządzenia umieszczone są tarcze myjące, które obracając się szorują powierzchnię, usuwając z niej brud i zanieczyszczenia, przy czym praca tarcz jest wspomagana wodą ze środkiem myjącym i/lub parą, podawaną na tarcze z listew zraszających, które umieszczone są nad oraz po bokach tarcz szorujących. Następnie myta powierzchnia jest wycierana przez listwę zgarniającą. Zanieczyszczona woda trafia do komory filtrów, gdzie ulega oczyszczeniu i ponownie jest wprowadzana w obieg.

Słowa kluczowe:

gospodarka komunalno – mieszkaniowa, utrzymanie czystości


do góry