Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów przeznaczonych do trwałego zrostu z kością

 

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 4
  • Status Własności Intelektualnej: Patent/zgłoszenie patentowe: 225226; „Sposób modyfikacji warstwy wierzchniej tytanu i jego stopów metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego”, data zgłoszenia: 31.03.2017
  • Syntetyczny opis: Modyfikacja warstwy wierzchniej implantów dedykowanych zwierzętom będzie prowadzona w oparciu o proces plazmowego utleniania elektrochemicznego. Proces prowadzony będzie w oparciu o patent nr 225226, którego właścicielem jest Politechnika Śląska. Poddawane obróbce elementy z tytanu lub stopu tytanu polaryzowane będą anodowo w roztworach zawierających związki bioaktywne. Związki te ulegają wbudowaniu w warstewkę tlenkową obrabianego elementu powodując zwiększenie jego bioaktywności i odporności na korozję.

Autorzy:

  • dr hab. inż. Wojciech Simka
  • dr inż. Alicja Kazek-Kęsik
  • mgr inż. Maciej Sowa

Korzyści z wdrożenia:

  • młody, dający szanse rozwoju rynek, na którym brak jest podobnych rozwiązań
  • szybszy zrost implantów z kośćmi, pozwalający na skrócenie czasu leczenia
  • zwiększenie odporności na korozję implantów w środowisku organizmu
  • możliwość dalszej modyfikacji warstwy, np. lekami, polimerami degradującymi

Zastosowania:

weterynaria/medycyna

 

Szczegóły techniczne:

proces prowadzony metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego

Słowa kluczowe:

weterynaria, implant, modyfikacja, kość, elektrochemiczne utlenianie wysokonapięciowe


do góry