Nowoczesne membrany hybrydowe oparte o zmodyfikowane nanocząsteczki ceramiczne i nanorurki węglowe do wydzielania wodoru z gazu syntezowego

 

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 3
 • Status Własności Intelektualnej: know how
 • Syntetyczny opis: Proponowane membrany stanowią alternatywę dla klasycznych technik (PSA i destylacji kriogenicznej) oraz standardowych membran służących do wydzielania wodoru. Charakteryzują się one zwiększoną przenikalnością, selektywnością i stabilnością. Dodatkowo pozwalają na obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych w procesie wydzielania wodoru z gazu syntezowego.

Autorzy:

 • dr inż. Aleksandra Rybak
 • dr inż. Aurelia Rybak
 • dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. Pol. Śl.

Korzyści z wdrożenia:

 • Zwiększona przenikalność w&nbspstosunku do standardowo używanych membran
 • Wyższa selektywność i&nbspstabilność prowadzonego procesu
 • Niższe koszty inwestycyjne
 • Wysoka efektywność oraz niskie zużycie energii
 • Opłacalność nawet przy małych ilościach gazu
 • Wysokie wzbogacenie syngazu w wodór nawet do 99%
 • Membrany przystosowane do pracy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (temp. 200 st. C i p=1-10 bar)

Zastosowania:

energetyka, górnictwo, technologie separacyjne, przemysł chemiczny

Szczegóły techniczne:

zaproponowane membrany hybrydowe pozwolą na uzyskanie w 1- etapowym procesie wzbogacenia syngazu w wodór do 84% lub wydzielenia 76% CO2, a w 3-etapowym do 99%. Przy założeniu, że średnie stężenie H2 i CO2 w produkowanym syngazie może osiągnąć odpowiednio: 46,3% i 39,5%, a współczynnik selektywności membran będzie na poziomie 5-6

Słowa kluczowe:

membrany hybrydowe, syngaz, wodór


do góry