Otwarcie Inkubatora Innowacyjności+

W związku z uruchomieniem projektu „Inkubator Innowacyjności +” w dniu 24.04.2017 o godz. 13.30 w auli CITT odbyło się uroczyste otwarcie przedsięwzięcia. Specjalnymi gośćmi konferencji byli Rektorzy, Dziekani Wydziałów, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek, Naukowcy, a także przedstawiciele firm współpracujących.

Spotkanie dotyczyło 3 zasadniczych zagadnień:

  1. Przedstawienia działalności Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej
  2. Omówienia celów i założeń projektu Inkubator Innowacyjności Plus realizowanego na rzecz społeczności akademickiej Politechniki Śląskiej oraz Otoczenia Gospodarczego
  3. Przedstawienia praktycznych korzyści wynikających ze współpracy Biznesu z Politechniką Śląską oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zapraszamy do oglądania krótkiej relacji z uroczystej inauguracji projektu Inkubator Innowacyjności +, która powstała dzięki uprzejmości TV Politechniki Śląskiej.

https://youtu.be/IPLDqaQOXmw