Obrazowanie hiperspektralne w zarządzaniu infrastrukturą transportową

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 3
  • Syntetyczny opis: Obrazowanie spektralne pozwala na identyfikację powierzchniowego składu chemicznego danego obiektu i obecnie wykorzystywane jest między innymi w rolnictwie, kryminalistyce i muzealnictwie. Projekt zakłada automatyzację przeglądów podstawowych przy wykorzystaniu kamer hiperspektralnych oraz programowalnych urządzeń UAV.

Autorzy:

  • dr hab. inż. Marek Salamak, prof. nzw. w Pol. Śl.
  • mgr inż. Mateusz Żarski
  • mgr inż. Tomasz Płaszczyk
  • mgr Mateusz Ostaszewski

Korzyści z wdrożenia:

  • Obecnie brak jest w pełni zautomatyzowanych systemów zarządzania obiektami mostowym;
  • Prezentowana technologia może przyczynić się do znacznego zmniejszenia kosztów utrzymania obiektu mostowego poprzez sprawniejsze zarządzanie jego uszkodzeniami;
  • Zastosowanie pojazdów UAV eliminuje konieczność fizycznego dostania się w miejsca zagrażające życiu lub zdrowiu inspektora mostowego;
  • Zastosowanie systemów automatycznych daje możliwość utrzymania bieżącej kontroli nad obiektem.

Zastosowania:

Rolnictwo, kryminalistyka, budownictwo, muzealnictwo

Szczegóły techniczne:

Obrazowanie spektralne połączone z algorytmem uczącej się sieci neuronowej, wspomagane modelami cyfrowymi BIM obiektów

Słowa kluczowe:

Obrazowanie spektralne, Zarządzanie infrastrukturą transportową, Sieci neuronowe, BIM w zarządzaniu uszkodzeniami obiektów mostowych


do góry