Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej

O nas



2019 Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej | Opracował Piotr Dudzik