Pakiet diagnostyczny dla pracowników wykonujących prace trudne i niebezpiecznie w przemyśle

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
  • Status Własności Intelektualnej: know how
  • Syntetyczny opis: opracowanie innowacyjnej metody diagnozy tj. pakietu testów diagnostycznych dla osób wykonujących zawody wysokiego ryzyka w przemyśle

Autorzy:

  • dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Pol. Śl.

Korzyści z wdrożenia:

  • Obecnie w naszym kraju badania tzw. zawodów wysokiego ryzyka są obligatoryjne. Wykonują je wszystkie pracownie psychotechniczne (podmioty do tego uprawnione): Orzecznictwo psychologiczne w Polsce, w szczególności Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. 1996.62.287 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 69. 332 z późniejszymi zmianami) WSKAZUJĄ WYKONYWANE ZAWODY PRZEMYSŁU KLASYFIKOWANE DO TZW. ZAWODÓW TRUDNYCH I NIEBEZPIECZNYCH, ZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU, WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ, PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWYM BADANIOM W RAMACH MEDYCYJNY PRACY M.IN. PSYCHOLOGICZNYM.
  • BRAK JEST NA POLSKIM RYNKU TZW. PAKIETU TJ. KOMPLEKSOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI SKIEROWANYCH WYŁĄCZNIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W PRZEMYŚLE W ZAWODACH WYSOKIEGO RYZYKA, który ułatwi pracę wszystkim w pracowniach psychotechnicznych.
  • Główną zaletą JEST KOMPLEKSOWOŚĆ PAKIETU DIAGNOSTYCZNEGO, który w całości skierowany jest do zawodów wysokiego ryzyka w przemyśle. Dotychczasowe rozwiązania polegały na kompletowaniu pakietu metod z ogólnodostępnych na rynku, niewyspecjalizowanych tj. skierowanych do wszystkich pracowników niezależnie od profesji. Natomiast w ramach niniejszego projektu powstanie dedykowany pakiet metod (uwzględniających całość potencjału pracownika w zawodach wysokiego ryzyka: psychofizjologicznego i psychospołecznego), co gwarantuje poprawność diagnostyczną: trafność i rzetelność narzędzia, poprawność diagnozy oraz takie walory jak: przyjazność użytkowania, wygoda korzystania z 1 narzędzia o kompleksowym wymiarze.

Zastosowania:

  • pracownie diagnostyczne, psychotechniczne w Polsce (w ramach obligatoryjnych badań medycyny pracy)
  • agencje zatrudniania w Polsce (w ramach rekrutacji/selekcji na zlecenie podmiotów przemysłu)
  • działy HR w spółkach przemysłowych (zatrudniające osoby z tzw. zawodów wysokiego ryzyka)

Szczegóły techniczne:

NINIEJSZY PROJEKT STANOWI NOWATORSKI KIERUNEK BADAŃ I OCENY WYBRANYCH OBSZARÓW PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ W WARUNKACH NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA I ŻYCIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH OPRACOWANY ZOSTANIE PAKIET DIAGNOSTYCZNY DEDYKOWANY ZAWODOM WYSOKIEGO RYZYKA W PRZEMYŚLE.

Słowa kluczowe:

diagnostyka, zawody wysokiego ryzyka


do góry