Oparty o nanostruktury węglowe, zintegrowany z pokryciem dachowym system zapobiegający zaleganiu pokrywy śnieżnej

 

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 2
 • Syntetyczny opis: Istotą rozwiązania są polimerowe pokrycia dachowe wzbogacone o zintegrowaną warstwę kompozytowych materiałów opartych o polimery i nanostruktury węglowe zdolne do przewodzenia i przekształcania energii elektrycznej w energię cieplną. Stworzony system ma zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji budowlanej dzięki kontrolowanemu usuwaniu zalegającej pokrywy śnieżnej.

Autorzy:

 • dr inż. Rafał Jędrysiak
 • dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. Pol. Śl.
 • mgr inż. Artur Herman
 • mgr inż. Anna Kolanowska
 • studenci Koła Naukowego

Korzyści z wdrożenia:

 • Rozwiązanie znacznie obniży koszty eksploatacyjne budynków
 • Masa pokrycia dachowego praktycznie nie ulegnie zmianie – nie ma potrzeby wzmacniania konstrukcji budynku – brak dodatkowych kosztów konstrukcyjnych
 • Rozwiązanie, w przeciwieństwie do istniejących, nie powoduje zagrożenia zalania maszyn, urządzeń i składowanych materiałów
 • Proponowane rozwiązanie nadaje się do zastosowania na dachach o skomplikowanej geometrii
 • Proponowane rozwiązanie pozwoli na łatwe wykonywanie otworów technologicznych
 • Rozwiązanie pozwoli w prosty sposób zlikwidować tzw. „worki śnieżne” pod montowanymi panelami fotowoltaicznymi

Zastosowania:

Budownictwo – zwłaszcza firmy deweloperskie i wykonawcze realizujące wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, produkcyjne i magazynowe.

Szczegóły techniczne:

Zintegrowanie elektrycznego systemu grzewczego z pokryciem dachowym

Słowa kluczowe:

materiały kompozytowe, materiały hybrydowe, nanostruktury węglowe, dyspersje nanostruktur, materiały przewodzące, elementy grzewcze


do góry