Zdalny monitoring wizyjny precyzyjnego pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach w zastosowaniach przemysłowych.

 

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
  • Status Własności Intelektualnej: Rezultat Badawczy/Wynik prowadzonych badań.
  • Syntetyczny opis: Nadzór wizyjny w postaci kamery umieszczonej w obudowie termicznej, której zadaniem jest monitoring poziomu cieczy w zbiornikach przemysłowych. Wyznaczenie tego poziomu może być istotne z punktu widzenia samego procesu chemicznego, który jest realizowany w zbiorniku, trwałości zbiornika oraz jakości ostatecznego produktu. Zespół jest w trakcie realizacji tej funkcjonalności na podstawie realizowanych prac zleconych. Jednak bardzo istotnym zagadnieniem, które obecnie nie jest realizowane w podobnych rozwiązaniach istniejących na rynku jest możliwość zdalnego bezpiecznego monitoringu i konfiguracji systemu pomiarowego. Procesy chemiczne, sterowane przez takie systemy pomiarowe, są kluczowe dla przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie zachowania w tajemnicy samego przebiegu procesu jak i zabezpieczeniem go przed awariami, które mogą być niezwykle kosztowne. Dlatego udostępnienie urządzenia pomiarowego w ogólnodostępnej sieci komputerowej (Internet) stanowi poważne zagrożenie dla systemu pomiarowego i poważnymi konsekwencjami z utratą kontroli nad procesem włącznie.

Autorzy:

  • dr inż. Michał Staniszewski
  • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
  • mgr inż. Marcin Paszkuta
  • mgr inż. Kamil Wereszczyński

Korzyści z wdrożenia:

Zaletą i główną przewagą proponowanego rozwiązania będzie zdalny dostęp do zestawu monitorującego oraz zastosowanie nowych algorytmów detekcji poziomu cieczy. Kluczowym aspektem rozwiązania będzie bezpieczny zdalny dostęp do zestawu, odporny na złośliwe programy w sieci.

Zastosowania:

Przemysł chemiczny, spożywczy, metalurgia, odlewnictwo

Szczegóły techniczne:

Możliwość zdalnego połączenia z systemem pomiarowym z poziomem gwarantującym bezpieczne połączenie daje przewagę nad istniejącymi obecnie rozwiązaniami. Przedmiotem projektu jest system bezpiecznego, zdalnego połączenia z systemem pomiarowym. Będzie to realizowane za pomocą trzech technik:
a. Na poziomie sieciowym będzie realizowane całkowite odcięcie dostępu do systemu pomiarowego poza wybranymi okresami (sesjami)
b. Na poziomie systemowym będzie możliwość konfigurowania rozpoczęcia i zakończenia sesji przez uprawnionych użytkowników.
c. Na potrzeby połączenia będzie, w zdefiniowanym okresie, ustanawiane szyfrowane połączenie tunelowane pomiędzy systemem pomiarowym a zdalnym komputerem. Autoryzacja będzie przebiegała na podstawie jednorazowych kodów, wysyłanych do użytkownika zdalnego SMSem.
Połączenie zdalne będzie realizowane przez przeglądarkę internetową. W tym celu system pomiarowy będzie wyposażony w serwer WWW, który będzie uruchamiany tylko i wyłącznie na czas zestawionego i udanego połączenia. Poza tym okresem będzie on wyłączony i niedostępny dla użytkownika zdalnego. System powinien działać poprawnie na wielu platformach (min. PC, Mac).

Słowa kluczowe:

monitoring wizyjny, zdalny dostęp


do góry