Pompy pulsacyjne, wirowe do przetaczania krwi i
płynów fizjologicznych

 

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 3
  • Status Własności Intelektualnej: zgłoszenie patentowe, numer zgłoszenia P.413744, data zgłoszenia 31.08.2015
  • Syntetyczny opis: Służy do przetaczania krwi oraz odtwarzania naturalnego cyklu hemodynamicznego ludzkiego serca przy wykorzystaniu innowacyjnego napędu elektromagnetycznego, który bazuje na technologii silników VCM stosowanych w dyskach twardych.

Autorzy:

  • dr hab. inż. Tomasz Trawiński
  • mgr inż. Sebastian Bartel

Korzyści z wdrożenia:

Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie do przetaczania krwi jest to sztuczne serce którego celem jest odtwarzanie naturalnego cyklu hemodynamicznego ludzkiego serca. Mikropompa cechuje się modułową budową w której skład wchodzą dwa systemy, hydrauliczny oraz elektromagnetyczny. W skład systemu hydraulicznego wchodzą dwie sztuczne komory (prawa i lewa komora) wykonane z elastycznego biokompatybilnego polimeru, sztucznych zastawek regulujących kierunek przepływu krwi oraz biokompatybilnych dysz wlotu i wylotu sztucznych komór. Zadaniem systemu hydraulicznego jest przetaczanie krwi w ludzkim układzie krwionośnym. Drugim omawianym systemem jest to system elektromagnetyczny składający się z uzwojeń twornika silnika napędowego umiejscowionych w stojanie (części nieruchomej) oraz zestawu magnesów neodymowych umiejscowionych w części ruchomej mikropompy. Napęd elektromagnetyczny oparty jest o budowę silników VCM (Voice Coil Motor) które  się prostą budową oraz wysoką niezawodnością pracy i żywotnością. Dzięki innowacyjnej budowie sztucznych komór oraz elektromagnetycznego napędu mikropompy możliwe jest dowolne modelowa kształtu natężenia przetaczanej krwi, co umożliwia odwzorowanie cyklu hemodynamicznego ludzkiego serca. Urządzenie to w wersji docelowej będzie sztucznym sercem o gabarytach ludzkiego serca i możliwością ortotopowego wszczepiania. Głównym zadaniem mikropompy pulsacyjnej jest całkowite zastąpienie ludzkiego serca w przypadku pacjentów oczekujących na przeszczep organu, lub wspomagania niewydolnych komór sercowych.

Zastosowania:

Transplantologia w kardiochirurgii, aparatura podtrzymująca krążenie krwi podczas operacji chirurgicznych, przemysł chemiczny, paliwowy

Szczegóły techniczne:

Przedmiotem niniejszego zgłoszenia są rozwiązania konstrukcyjne mikropomp pulsacyjnych i wirowych, napędzanych elektromagnetycznie do przetaczania krwi innych płynów fizjologicznych, wewnątrz lub pozaustrojowych. Opracowano modele geometryczne oraz matematyczne wyżej wymienionych układów. Część z nich jest chroniona patentem pt.: „Mikropompa pulsacyjna napędzana elektromagnetycznie” o numerze P.413744.

Słowa kluczowe:

Transplantologia, sztuczne serce, pompy pulsacyjne, pompy wirowe


do góry