System wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

 

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
 • Status Własności Intelektualnej: Rezultat Badawczy/Wynik prowadzonych badań.
 • Syntetyczny opis: Projekt dotyczy stworzenia systemu wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Skanowanie dużych obiektów architektoniczno-inżynierskich (tj. budynki mieszkalne, kościoły, zabytki, obiekty przemysłowe, budowle inżynierskie, podziemne kompleksy itp.)

Autorzy:

 • dr inż. Michał Staniszewski
 • mgr inż. Agnieszka Michalczuk
 • mgr inż. Marcin Paszkuta
 • mgr inż. Kamil Wereszczyński

Korzyści z wdrożenia:

 • Usprawnienie i optymalizacja procesu skanowania dużych obiektów 3D
 • Usprawnienie procesu generowania dokumentacji budowlanej skanowanych obiektów poprzez
  • Dodanie metadanych w postaci pozycji obiektów i nazw, które mają znaleźć się w dokumentacji
  • Znajomość przybliżonych pozycji skanerów – usprawnienie wyrównania chmur punktów
  • Identyfikacja punktów nieistotnych – przyspieszy przetwarzanie i post-processing chmur punktów oraz proces tworzenia dokumentacji
 • Przyspieszenie procesu skanowania poprzez wyłączenie nieistotnych obiektów
 • System przyniesie oszczędności czasowe i finansowe związane z procesem skanowania i postprocessingu skanów 3D, co pozwoli na szybki zwrot kosztów poniesionych na zakup sprzętu (HoloLens, komputer) i oprogramowania

Zastosowania:

Geodezja; architektura; budownictwo; produkcja i dystrybucja skanerów

Szczegóły techniczne:

Projekt dotyczy stworzenia systemu wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Skanowanie dużych obiektów architektoniczno-inżynierskich (tj. budynki mieszkalne, kościoły, zabytki, obiekty przemysłowe, budowle inżynierskie, podziemne kompleksy itp.) są obecnie wykorzystywane w branży architektonicznej w celu sporządzania dokumentacji budowlanej oraz wizualizacji. Skaner generuje promień lasera mierząc odległość z punktu o określonych współrzędnych przestrzennych (0,0,0) do badanych punktów i wyznacza ich położenie w przyjętym układzie przestrzennych współrzędnych biegunowych, tworząc tzw. chmurę punktów reprezentujących skanowaną powierzchnie obiektu (np. ściana budynku) odbijającego promieniowanie lasera. W przypadku skanowania dużych obiektów, oraz obiektów które posiadają wewnętrzną strukturę (np. budynek) zachodzi potrzeba ustawiania skanera w wielu miejscach pomiarowych.

Słowa kluczowe:

skanery laserowe, obiekty 3D, rozszerzona rzeczywistość


do góry