Stabilizatory do leczenia chirurgicznego zniekształceń przedniej ściany klatki piersiowej wraz z instrumentarium i instrukcją zabiegową

 

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 9
  • Syntetyczny opis: Istotą rozwiązania jest typoszereg wymiarowy stabilizatorów do leczenia operacyjnego zniekształceń klatki piersiowej wraz ze stosownym instrumentarium chirurgicznym oraz procedury diagnozowania i techniką operacyjną oraz do zespalania mostka żebrowego po operacji wszczepiania pomostów aortalno-wieńcowych serca wraz z instrumentarium chirurgicznym i techniką zabiegową.

Autorzy:

  • prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
  • dr inż. Wojciech Kajzer
  • dr inż. Anita Kajzer
  • dr n. med. Zbigniew Pilecki
  • mgr inż. Magda Antonowicz
  • prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki
  • inż. Jerzy Cieplak

Korzyści z wdrożenia:

Opracowany zostanie typoszereg wymiarowy innowacyjnych stabilizatorów do różnych grup wiekowych pacjentów przydatnych do leczenia operacyjnego zniekształceń klatki piersiowej typu „lejkowatego” lub „kurzego” lub zespalania mostka żebrowego po operacjach wszczepiania pomostów aortalno-wieńcowych serca. Rozwiązanie postaci konstrukcyjnych elementów stabilizatorów jest uniwersalne. Inne rozwiązania zagraniczne różnicują postacie konstrukcyjne stabilizatorów i instrumentarium oddzielnie do klatki „lekowatej” lub „kurzej”. Ta kwestia rzutuje na ułatwienie zabiegów operacyjnych, komfort biomechanicznego usprawniania pooperacyjnego i minimalizuje powikłania pooperacyjne odczynowe oraz koszty zabiegów. Stabilizatory te są konkurencyjne do zastrzeżonych w patentach amerykańskich (US nr 6 024 759 i US nr 7 156 847 B2) i dają nowe możliwości korekcji klatki piersiowej o większym zróżnicowaniu wadliwości.

Zastosowania:

Medycyna, chirurgia rekonstrukcyjna (torakochirurgia, kardiochirurgia). Konkurencyjna produkcja w kraju i na eksport innowacyjnego wyrobu medycznego – implantacyjnego wraz ze stosownym instrumentarium.

Szczegóły techniczne:

Stabilizatory nowej generacji dają nowe możliwości korekcji klatki piersiowej o większym zróżnicowaniu wadliwości, zmniejszają ryzyko powikłań pooperacyjnych, gdyż są dostosowane do spersonalizowanych cech antropometrycznych i biomechanicznych pacjenta, zwiększając komfort jego rehabilitacji fizycznej i psychicznej.

Słowa kluczowe:

Metalowe implanty chirurgiczne, instrumentarium chirurgiczne, torakochirurgia, kardiochirurgia.


do góry