Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
 • Syntetyczny opis: Technologia odmetanowania i inertyzacji strefy zawału w ścianach kopalń węgla polega na wprowadzeniu do zawału ściany wysięgników w postaci kilkunastometrowych rur ciągnionych po spągu przez obudowę zmechanizowaną w ścianie podczas jej cyklu eksploatacyjnego. W przypadku odmetanowania wysięgniki podłączone będą z instalacją podciśnieniową w celu wyciągania metanu z zawału. W przypadku inertyzacji do wysięgników wtłaczany będzie gaz inertny.

Autorzy:

 • dr hab. inż. Jan Drenda prof. nzw. w Pol. Śl.
 • dr inż. Jan Kania
 • dr inż. Józef Markowicz

Korzyści z wdrożenia:

 • Zmniejszenie stężenia metany na końcówkach ścian węglowych i w chodnikach nadścianowych poniżej 2%;
 • Ograniczenie lub wyeliminowanie przerw technologicznych związanych z wyłączaniem prądu elektrycznego przez metanomierze rejestrująco-wyłączające usytuowane w ścianie i w chodnikach nadścianowych;
 • Zwiększenie wydobycia ze ścian;
 • Zwalczanie pożarów endogenicznych w zawałach ścian;
 • Profilaktyka związana z zwalczaniem rozwoju pożarów endogenicznych w zawałach ścian;
 • Zmniejszenie stężenia tleny z zawałach ścian wpływające korzystnie na zwalczanie zagrożenia wybuchem metanu w pustkach zawałowych

Zastosowania:

Górnictwo

Szczegóły techniczne:

Zastosowanie gazów inertnych

Słowa kluczowe:

Górnictwo, metan, odmetanowanie, zagrożenie wybuchem metanu, inertyzacja, pożary podziemne.


do góry