UD_Platform

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
 • Status Własności Intelektualnej: Know how
 • Syntetyczny opis zastosowania urządzenia/rozwiązania: UD_Platform to aplikacja wirtualnej rzeczywistości wspomagająca projektowanie architektoniczne z wykorzystaniem reguł projektowania uniwersalnego, w kontekście potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Rozwiązanie to pozwala na optymalizację projektowania dzięki możliwości wariantowania rozwiązań w skali urbanistycznej oraz architektonicznej.

Autorzy:

 • dr inż. arch. Michał Sitek
 • dr inż. arch. Anna Szewczenko
 • dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz

Korzyści z wdrożenia:

 • możliwość testowania rozwiązań projektowych w relacji do zmiennych warunków środowiska,
 • integruje znane i dostępne rozwiązania technologiczne uzyskując nową jakość.

Przewaga nad podobnymi rozwiązaniami:

 • proponowane rozwiązanie łączy dwie koncepcje pracy w środowisku VR zorientowanej na pojedynczy obiekt (najczęściej model wirtualny określonego wyrobu) oraz aplikacji opisującej środowisko (scenę),
 • unikalną cechą proponowanego opracowania jest możliwość testowania rozwiązań projektowych w relacji do zmiennych warunków środowiska, z jednoczesną analizą ich postrzegania na poziomie percepcji uwzględniającej specyfikę funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych.

Korzyści:

 • wspomaganie i optymalizacja procesu projektowego, poprzez skrócenie czasu realizacji tego etapu i obniżenie kosztów opracowania wielowariantowych rozwiązań,
 • minimalizacja błędów projektowych,
 • wspieranie procesu edukacji w zakresie projektowania uniwersalnego

Zastosowania:

Branża projektowa w zakresie architektury i urbanistyki, rynek usług deweloperskich, szkolenia i edukacja w zakresie projektowania, w obszarze sektora usług opiekuńczych oraz mieszkalnictwa dla osób starszych.

Szczegóły techniczne:

Produkt jest aplikacją opracowywaną z wykorzystaniem technologii silnika UNREAL ENGINE 4.0 z możliwością lokalizacji na dwie platformy – środowisko Windows i Android, dedykowane do pracy z zestawami VR HTC Vive, system Samsung Gear oraz tanimi rozwiązaniami opartymi o dowolny zestaw cardboard.

Słowa kluczowe:

VR, projektowanie uniwersalne (Universal Design), optymalizacja


do góry