μDose

 

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
 • Status Własności Intelektualnej: know how; zgłoszenia patentowe:
  • Zgłoszenie patentowe P.415769 z 12.01.2016
  • Zgłoszenie patentowe P.419042 z 03.02.2016
  • Zgłoszenie patentowe P.419042 z 10.10.2016
 • Syntetyczny opis: μDose jest zaawansowanym urządzeniem do pomiarów niskich radioaktywności szeregów promieniotwórczych 238U, 235U, 232Th oraz 40K. Urządzenie rejestruje promieniowanie α, β oraz pary rozpadów pochodzące z 214Bi/214Po, 220Rn/216Po, 212Bi/212Po i 219Rn/215Po. 

Autorzy:

 • dr inż. Konrad Tudyka
 • mgr inż. Sebastain Miłosz
 • dr hab. inż. Grzegorz Adamiec
 • mgr inż. Aleksander Kolarczyk
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz

Korzyści z wdrożenia:

μDose daje nowe możliwości pomiarowe oraz stanowi alternatywę dla detektorów promieniowania α grubych źródeł promieniotwórczych oraz spektrometrii γ.

Zastosowania:

μDose jest dedykowany dla komercyjnych i naukowych laboratoriów wykonujących datowania dozymetryczne osadów geologicznych i ceramiki archeologicznej. Ponadto urządzeniem mogą być zainteresowane służby dozymetryczne oraz ochrony środowiska wykonujące pomiary niskich środowiskowych radioaktywności.

Szczegóły techniczne:

Pomiar zawartości szeregów promieniotwórczych 238U, 235U, 232Th oraz 40K dokonywany jest przy pomocy analizy koincydencji rozpadów radionuklidów α i β promieniotwórczych. Na podstawie analizy odstępów czasów pomiędzy rozpadami rejestruje się pary rozpadów pochodzące z 214Bi/214Po, 220Rn/216Po, 212Bi/212Po i 219Rn/215Po.

Słowa kluczowe:

Dawka roczna, niskie radioaktywności, datowanie dozymetryczne, autentyczność ceramiki, uran, tor, potas


do góry