Opracowanie wytycznych dla doboru i rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych w tunelach drogowych

 

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 4
  • Syntetyczny opis: Działanie systemu wentylacji w tunelu drogowym zależy głównie od rozmieszczenia i rodzaju wentylatorów – te decyzje projektowe powinny być poprzedzone serią analiz numerycznego modelu systemu.

Autorzy:

  • dr inż. Małgorzata Król
  • dr inż. Aleksander Król
  • dr inż. Paweł Wrona
  • dr inż. Piotr Koper

Korzyści z wdrożenia:

W tej chwili w Polsce brak jest wytycznych regulujących zagadnienia doboru i rozmieszczenia wentylatorów strumieniowych w tunelach drogowych (z reguły stosowane są przepisy zagraniczne). Problem jest bardzo ważny, gdyż w przypadku wybuchu pożaru system wentylacji ma zapewnić warunki dla samodzielnej ewakuacji osób w strefie zagrożenia – kierunek i prędkość wymuszonego przepływu powietrza w tunelu mają kluczowe znaczenie. Decyzje projektowe zostaną poprzedzone analizami modelu numerycznego, który został poddany walidacji za pomocą danych eksperymentalnych

Zastosowania:

bezpieczeństwo transportu, projektowanie systemów wentylacji w tunelach

Szczegóły techniczne:

  • pomiary przepływów powietrza w rzeczywistych tunelach w różnych typach pracy systemu wentylacji
  • budowa i walidacja modeli numerycznych
  • analiza wyników symulacji

Słowa kluczowe:

wentylator strumieniowy, tunel drogowy, bezpieczeństwo transportu, CFD


do góry