Syntetyczna wewnątrzustrojowa proteza przełyku i sposób jej wykonania

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 5
  • Status Własności Intelektualnej: Patent 218012, data przyznania: 07-02-2014
  • Syntetyczny opis: Przedmiotem projektu jest wewnątrzustrojowa proteza przełyku (wykonana z długowłóknistego materiału kompozytowego o osnowie polimerowej) uzupełniająca ubytki górnego odcinka układu pokarmowego powstałe w wyniku resekcji chorobowo zmienionej części ww. przewodu. Opracowana konstrukcja oraz proces wytwórczy pozwoliły ustalić optymalne ułożenie (wiązek i przeplotów pomiędzy nimi) fazy wzmacniającej w materiale osnowy, dzięki czemu uzyskano protezę o zadanej funkcjonalności, elastyczności i wytrzymałości.

Autorzy:

  • dr inż. Agnieszka J. Nowak
  • m. dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek Dobrzański
  • dr hab. inż. Andrzej Pusz, prof. Pol. Śl.
  • Paweł Lampe

Korzyści z wdrożenia:

Znane dotychczas protezy przełyku wykonane z materiałów kompozytowych o kształcie rurowym, charakteryzują się stałą i niewystarczającą do wielu zastosowań długością, co ma szczególnie negatywne znaczenie w odniesieniu do przypadków, w których należy zastąpić kilkudziesięciocentymetrowy ubytek górnego odcinka układu pokarmowego. Dodatkowo stosowane do ich produkcji materiały polimerowe o wysokiej sztywności, powodują że implantacja tych protez przyczynia się do występowania odleżyn wewnętrznych, stanów zapalnych oraz powikłań. Zaletą opracowanej protezy jest jej wielowarstwowość i zastosowane jako wzmocnienia włókno ciągłe, tworzące strukturę umożliwiającą optymalna jej pracę. Dzięki temu proteza charakteryzuje się odpowiednią elastycznością w stosunku do otaczających ją tkanek miękkich. Opracowana konstrukcja, materiał i technologia wytwarzania protezy przełyku zapewnia kompleksowe i pełne rozwiązanie problemu dotyczącego luki w chirurgii układu pokarmowego, a uzyskany efekt poznawczy, konstrukcyjny i technologiczny poprawia komfort życia ciężko chorym ludziom.

Zastosowania:

Wewnątrzustrojowe protezy, implanty, branża medyczna, implantologia, chirurgia układu pokarmowego.

Szczegóły techniczne:

Wytworzenie wewnątrzustrojowej protezy przełyku polega na tym, że najpierw wykonuje się warstwę wewnętrzną, którą wzmacnia się włóknem ciągłym, po czym po nałożeniu lepiszcza w postaci osnowy nakłada się krążki stabilizujące na końcach lub na całej długości, następnie w kolejnym etapie wykonuje się warstwę zewnętrzną, którą także wzmacnia się fazą wzmacniającą w postaci włókna ciągłego. Ponadto warstwę zewnętrzną dodatkowo poddaje się teksturyzacji tj. rozwinięciu powierzchni w celu aktywacji wzrostu komórek ludzkich na niej.

Słowa kluczowe:

Materiały polimerowe, kompozytowe, biomateriały, implantacja, proteza, przełyk.


do góry