Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego chemicznie środowiska w szczególności zawierającego jony chlorkowe

 • Poziom gotowości technologicznej TRL: Poziom 4 – Potwierdzenie technologii w skali laboratoryjnej
 • Status Własności Intelektualnej: know how
 • Opracowanie wodoszczelnego betonu odpornego na działanie agresywnego chemicznie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem korozyjnego oddziaływania chlorków – betonu funkcjonującego w środowisku XA2-XA3, XD3, XC3 wg EN 206-1. Beton ten ma spełniać wymagania betonu przyjaznego dla środowiska i dla ludzi („Green beton) w zakresie energochłonności produkcji, estetyki, potencjalnego wykorzystania surowców odpadowych oraz trwałości. Zakres stosowania takiego betonu obejmuje konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane funkcjonujące w agresywnym chemicznie środowisku, w tym zwłaszcza narażone na działanie wód gruntowych oraz na oddziaływanie chlorków, także pochodzących z wody morskiej oraz środków odlodzeniowych.

Autorzy:

 • dr inż. Zofia Szweda
 • dr hab. inż. Jacek Gołaszewski, prof. Pol. Śl.
 • dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski, prof. Pol. Śl.
 • dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. Pol. Śl.
 • dr inż. Tomasz Jaśniok
 • dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. Pol. Śl.
 • dr inż. Radosław Jasiński
 • dr hab. inż. Janusz Mazurkiewicz

Korzyści z wdrożenia:

Efektem stosowania przedmiotowego betonu będzie możliwość świadomego projektowania z uwzględnieniem trwałości oraz łatwego wykonania konstrukcji betonowych bez konieczności wykonywania dodatkowych zabezpieczeń powierzchniowych. Przyczyni się to do wydatnego zmniejszenia kosztów realizacji i eksploatacji i utrzymania konstrukcji, jednocześnie przyczyniając się do uzyskania korzyści ekologicznych wynikających z ograniczenia środków chemicznych bezpośrednio oddziaływujących ze środowiskiem.

Zastosowania:

Branża Budowlana: Wytwórnie galanterii elementów prefabrykowanych betonowych, betonu towarowego.

Szczegóły techniczne:

Wodoszczelny beton o dużej odporności na działanie agresywnego chemicznie środowiska do produkcji prefabrykowanych elementów galanterii betonowej oraz konstrukcji mostowych (w klasach środowiska XD3,XC3) produkowany na cementach o niskiej energochłonności produkcji oraz z wykorzystaniem odpadów poprzemysłowych jako środków uszczelniających.

Słowa kluczowe:

beton o wysokiej odporności dyfuzyjnej, jony chlorkowe, elementy prefabrykowane strunobetonowe, płyty stropowe typu HC


do góry