Wydział Automatyki, Elektroniki I Informatyki

Rozwiązania z zakresu automatyki, elektroniki i informatyki dedykowane różnym branżom

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oferuje dla przemysłu rozwiązania ukierunkowane na wdrażanie nowoczesnych technologii, będących praktyczną odpowiedzią na rosnącą konkurencyjność branży, pozwalających zwiększyć konkurencyjność oferty przedsiębiorstwa i zyskowności prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oferuje dla przemysłu rozwiązania ukierunkowane na wdrażanie nowoczesnych technologii, będących praktyczną odpowiedzią na rosnącą konkurencyjność branży, pozwalających zwiększyć konkurencyjność oferty przedsiębiorstwa i zyskowności prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferta dla przemysłu obejmuje:

 • systemy sterowania i monitorowania turbogeneratorów
 • moduły systemów zarządzania produkcją w zakładach branży motoryzacyjnej
 • systemy sterowania i monitorowania procesów technologicznych, dedykowane dla różnych linii produkcyjnych przemysłu spożywczego
 • system sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków
 • budowa i modernizacje przemysłowych systemów AKPiA
 • systemy baz danych dla potrzeb monitorowania emisji przemysłowych
 • systemy monitorowania mocy i energii elektrycznej
 • metody analizy i algorytmy przetwarzania informacji w genetyce populacyjnej i biologii molekularnej
 • algorytmy i moduły oprogramowania do analizy profili białkowych
 • badania umożliwiające tworzenie nowych testów diagnostycznych i predykcyjnych w zakresie chorób nowotworowych i genetycznie uwarunkowanych
 • metody bioinformatyczne dla identyfikacji genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka najważniejszych chorób autoimmunologicznych gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • testy uruchomieniowe, funkcjonalne i wydajnościowe urządzeń w technologii WIMAX
 • algorytmy rozpoznawania grubości frakcji w procesie destylacji ropy naftowej na podstawie echa sygnału ultradźwiękowego
 • współpracę w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych
 • projektowanie i nadzorowanie układów grzewczych opartych o pompy ciepła
 • projektowanie i uruchamianie układów sterowania inteligentnym budynkiem przy użyciu systemu EIB.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

PLIK DO POBRANIA

Oferta (30.04.2017)

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry