Wydział Budownictwa

Specjalistyczna wiedza, nowoczesne laboratoria i znajomość światowych trendów w budownictwie odpowiedzią na potrzeby rynku

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej to wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz bogate zaplecze badawcze, co zapewnia wysoki poziom badań naukowych. Aktywna wymiana kadry naukowej z uczelniami zagranicznymi oraz znacząca współpraca z przedsiębiorcami są kluczem sukcesu jednostki bazującej na specjalistycznej wiedzy, znajomości światowych trendów w budownictwie, a także realnych potrzeb i możliwości partnerów.

Do najciekawszych obszarów działalności Wydziału należą:

 • konstrukcje żelbetowe, sprężone, stalowe i drewniane budownictwo szkieletowe i wielkopłytowe
 • przestrzenne konstrukcje budowlane, badania gruntów, fundamentów i konstrukcji budowli
 • nowe technologie w budownictwie mostowym (certyfikowane laboratorium – Zespół badań terenowych)
 • rozwój metod i oprogramowania do projektowania konstrukcji mostów z uwzględnieniem optymalnego i estetycznego ich kształtowania
 • eksploatacja obiektów mostowych na terenach objętych wpływami górniczymi
 • projektowanie, budowa i eksploatacja infrastruktury komunalnej w warunkach górniczej deformacji terenu
 • reologia stosowana, badania trwałości materiałów i obiektów budowlanych
 • podstawy kształtowania budynków ekologicznych
 • systemy organizacyjne, informatyczno-decyzyjne i systemy zarządzania dla przedsiębiorstw budowlanych
 • technologie i badania materiałów i wyrobów budowlanych
 • mechanika ośrodków ciągłych i dynamika układów mechanicznych w ujęciu nieklasycznym
 • technologie betonu
 • komputerowa symulacja zachowania konstrukcji pod obciążeniem za pomocą MES i MEB
 • opracowanie ekspertyz i opinii technicznych na temat wszystkich typów konstrukcji budowlanych i inżynierskich
 • ocena wpływu deformacji górniczych podłoża na budowle
 • projektowanie rekonstrukcji, wzmacniania i modernizacji budowli i konstrukcji inżynierskich
 • projektowanie systemów transportowych w rejonach miejskich
 • badania materiałów i elementów budowlanych: wytrzymałość, trwałość, inne własności fizyczne
 • utylizacja materiałów odpadowych
 • badania, ocena i projektowanie izolacji termicznej i akustycznej.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry