Wydział Chemiczny

Szerokie spektrum analiz chemicznych, procesy utleniania, badanie aktywności katalizatorów i sorbentów

Wydział Chemiczny oferuje badania procesów chemicznych dla potrzeb projektów rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców prowadzących zarówno wielko, jak i małotonażową produkcję wyrobów chemicznych .

Współpracujemy z dużymi oraz średnimi i małymi firmami chemicznymi. Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe finansowane na warunkach komercyjnych oraz z dofinansowaniem ze środków publicznych.

Nasza oferta dla przemysłu obejmuje:

 • badania i optymalizację reakcji i procesów chemicznych
 • badania aktywności katalizatorów i sorbentów
 • badania korozyjne metali i modyfikacje ich powierzchni
 • technologie utylizacji odpadów polimerowych metodami chemicznymi i termicznymi
 • badania procesów utleniania
 • technologie wytwarzania lepiszczy do brykietowania materiałów ziarnistych
 • oznaczanie związków chemicznych w próbkach środowiskowych
 • identyfikację tworzyw polimerowych i określanie składu kopolimerów
 • oznaczanie temperatur charakterystycznych polimerów i własności fizycznych tworzyw polimerowych
 • oznaczanie własności wyrobów lakierniczych oraz powłok wykonanych z tych wyrobów i zawartych w nich żywic
 • badania preparatów z wykorzystaniem chromatografii cieczowej i gazowej, fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej, spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego,
 • wykonywanie widm FTIR i FT Ramana

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

 

do góry