Wydział Elektryczny

Oferta dla przemysłu odpowiadająca na potrzeby w zakresie elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, energetyki, informatyki i mechatroniki

Wydział Elektryczny to zespół wykwalifikowanej kadry oraz specjalizowanych laboratoriów badawczych. Eksperci zapewniają porofesjonalną realizację prac badawczo-usługowych dostosowaną do indywidualnych potrzeb, których rezultatem jest wzrost innowacyjności, konkurencyjności oraz efektywności firm i przedsiębiorstw. Wybrana tematyka prac badawczych obejmuje:

 • analizy techniczno-ekonomiczne związane z przyłączaniem odbiorców i wytwórców oraz z rozwojem sieci elektroenergetycznej różnych napięć,
 • projektowanie i optymalizacje układów izolacyjnych i torów prądowych urządzeń elektrycznych,
 • analizy, doradztwo, opinie i opracowania naukowo-badawcze w zakresie
  automatyki sieci elektroenergetycznych,
 • symulacyjne i pomiarowe weryfikacje poprawności działania
  elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym w stanach
  przejściowych,
 • zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń,
 • nowe konstrukcje i technologie czujników wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • zagadnienia związane z optoelektroniką planarną, optoelektroniką światłowodową oraz projektowanie i konstruowanie sensorów optoelektronicznych i akustoelektronicznych,
 • zastosowania emisji akustycznej do badań wyładowań niezupełnych w transformatorach mocy,
 • projektowanie i programowanie autonomicznych oraz skomputeryzowanych systemów pomiarowych,
 • analizy jakości energii oraz optymalizacji warunków pracy układów z wykorzystaniem filtrów energetycznych,
 • nowoczesne algorytmy przetwarzania sygnałów (kontrola jakości, optymalizacja procesów produkcyjnych),
 • napędy elektryczne, w tym napędy pojazdów samochodowych i szynowych,
 • sterowanie i regulacja maszyn elektrycznych, m.in. generatorów pracujących w systemie elektroenergetycznym,
 • projektowanie, konstruowanie i sterowanie przekształtników energoelektronicznych, w tym przekształtników wielopoziomowych i wysokoczęstotliwościowych do zastosowań w nagrzewaniu indukcyjnym i pojemnościowym,  napędach elektrycznych, energetyce odnawialnej i prosumenckiej,
 • systemy sterowania i monitorowania rozległych obiektów przemysłowych i komunalnych (np. hydroforowni i przepompowni ścieków), rozproszonych układów kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych,
 • projektowanie, konstruowanie i technologie systemów mechatronicznych z materiałami typu SMART (ciecze magnetoreologiczne, materiały z pamięcią kształtu, cięgna SMA itp.),
 • zagadnienia aktuatorów elektromagnetycznych, pneumatycznych i hydraulicznych oraz ich zastosowania (systemy napędowe o wielu stopniach swobody, systemy zrobotyzowane i o wysokim stopniu automatyzacji, wyrzutnie pneumatyczno-elektromagnetyczne, systemy sterowane przez Internet, sterowane sprzęgła i hamulce itp.).

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry