Wydział Górnictwa I Geologii

Zaawansowane technologie i materiały dla górnictwa

Wydział prowadzi badania naukowe w obszarach górnictwa i geologii. Zajmuje się kompleksowo badaniami obejmującymi eksploatację górniczą, maszynami górniczymi oraz szeroko pojętymi procesami występującymi w górnictwie. Posiada kadrę naukową o wysokich kompetencjach i dużym doświadczeniu w tym zakresie. Może się poszczycić współpracą z wieloma firmami. Posiada dobrze wyposażone nowoczesne laboratoria badawcze. Jest świetnym partnerem do transferu wiedzy i technologii. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Szereg tematów badawczych Wydziału jest ściśle ukierunkowane na podniesienie innowacyjności gospodarki. Szczególnie godne uwagi w tym aspekcie wydają się tematy:

  • nowoczesne napędy maszyn górniczych
  • nowoczesne układy sterowania i diagnostyki maszyn górniczych
  • bezpieczeństwo elektryczne w górnictwie
  • telekomunikacja
  • sorpcyjność CO2
  • wykorzystanie odpadów w podziemnych technologiach górniczych.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy?

Zadzwoń do Brokera Innowacji CITT

 

Leszek Sobota

Telefon: +48 (32) 400 34 03
E-mail: leszek.sobota@polsl.pl