Wydział Inżynierii Biomedycznej

Odpowiedź na współczesne potrzeby poszukiwania nowych i doskonalenia stosowanych technologii medycznych

Wydział Inżynierii Biomedycznej to interdyscyplinarny zespół naukowców, zorientowany na wykorzystanie osiągnięć techniki w medycynie. Bazując na silnym zapleczu naukowym oraz aparaturowym Wydział Inżynierii Biomedycznej współpracuje z licznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jak również ze szpitalami i firmami oferującymi usługi medyczne.

Do najciekawszych obszarów działalności Wydziału należą:

 • Prototypowanie układów bioelektronicznych, zarówno w części sprzętowej jak i programowej
 • Systemy kontrolno-pomiarowe do urządzeń biomechatronicznych dla różnych platform sprzętowych, w tym sterowników przemysłowych oraz mikrokontrolerów
 • Systemy telemedyczne budowane w oparciu o różne technologie tele-informatyczne
 • Kompleksowa analiza kinematyczna ruchu ciała człowieka oraz układów mechanicznych (systemy optoelektroniczne BTS, APAS, system ultradźwiękowy ZEBRIS)
 • Inżynierskie wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych
 • Projektowanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego
 • Tworzenie interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych w technologii „wirtualnej rzeczywistości”
 • Projekcja obiektów w technologii 3D przy wykorzystaniu systemu CAVE (jaskini 3D)
 • Badania wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych, biologicznych oraz obiektów mechanicznych (MTS INSIGHT 5, MTS 370.02 Bionix®, wideoekstensometr NG firmy Messphysik)
 • Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych (rozkładów naprężeń, odkształceń i przemieszczeń) w elementach anatomicznych i układach mechanicznych (oprogramowanie ANSYS, LS Dyna)
 • Generowanie modeli 3D struktur tankowych na podstawie obrazów medycznych (oprogramowanie MIMICS)
 • Komputerowe wspomaganie diagnostyki medycznej
 • Optymalizacja postaci konstrukcyjnej, własności mechanicznych i fizykochemicznych oraz użytkowych implantów dla protetyki stomatologicznej, chirurgii rekonstrukcyjnej i zabiegowej
 • Badania fizykochemiczne i biokompatybilności biomateriałów oraz jakości użytkowej materiałów i wyrobów medycznych
 • Badania odporności na korozję lub biodegradację biomateriałów metalowych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych
 • Modele bioniczne systemów i procesów fizjologicznych w oparciu o różne narzędzia matematyczne
 • Wytwarzanie i badanie materiałów biomorficznych
 • Metody inteligencji obliczeniowej w analizie sygnałów biomedycznych
 • Algorytmy specjalizowane dla biologii obliczeniowej oraz bioinformatyki
 • Klaster obliczeniowy do wspomagania złożonych obliczeń, w tym biologicznych
 • Realizacja wyspecjalizowanych szkoleń.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry