Wydział Inżynierii Materiałowej I Metalurgii

Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania

Wydział posiada pracowników naukowych o wysokich kompetencjach w zakresie inżynierii materiałowej oraz procesów metalurgicznych. W zakresie inżynierii materiałowej zajmuje się materiałami metalicznymi, ceramicznymi i kompozytowymi oraz materiałami proszkowymi. Posiada szeroką ofertę badawczą dla przemysłu. Może się poszczycić współpracą z wieloma firmami. Posiada dobrze wyposażone nowoczesne laboratoria badawcze. Jest świetnym partnerem do transferu wiedzy i technologii. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Do głównych aktualnych obszarów zainteresowań Wydziału należy zaliczyć:

 • systemy sterowania i monitorowania turbogeneratorów
 • moduły systemów zarządzania produkcją w zakładach branży motoryzacyjnej
 • systemy sterowania i monitorowania procesów technologicznych, dedykowane dla różnych linii produkcyjnych przemysłu spożywczego
 • system sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków
 • budowa i modernizacje przemysłowych systemów AKPiA
 • systemy baz danych dla potrzeb monitorowania emisji przemysłowych
 • systemy monitorowania mocy i energii elektrycznej
 • metody analizy i algorytmy przetwarzania informacji w genetyce populacyjnej i biologii molekularnej
 • algorytmy i moduły oprogramowania do analizy profili białkowych
 • badania umożliwiające tworzenie nowych testów diagnostycznych i predykcyjnych w zakresie chorób nowotworowych i genetycznie uwarunkowanych
 • metody bioinformatyczne dla identyfikacji genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka najważniejszych chorób autoimmunologicznych gruczołów wydzielania wewnętrznego
 • testy uruchomieniowe, funkcjonalne i wydajnościowe urządzeń w technologii WIMAX
 • algorytmy rozpoznawania grubości frakcji w procesie destylacji ropy naftowej na podstawie echa sygnału ultradźwiękowego
 • współpracę w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii teleinformatycznych
 • projektowanie i nadzorowanie układów grzewczych opartych o pompy ciepła
 • projektowanie i uruchamianie układów sterowania inteligentnym budynkiem przy użyciu systemu EIB.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

Film promujący usługi min. Wydziału Inżynierii Materiałowej z zakresu inżynierii materiałowej:

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy?
Zadzwoń do Brokera Innowacji CITT

Michał Fafiński

Telefon: +48 32 400 34 10
E-mail: michal.fafinski@polsl.pl