Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Zaawansowane technologie w służbie energetyce i środowisku

Działalność naukowo-badawcza Wydziału dotyczy szeroko rozumianych zagadnień energetyki, inżynierii i ochrony środowiska oraz biotechnologii, a w szczególności obszarami:

  • eksploatacja oczyszczalni ścieków, ocena ekotoksykologiczna
  • procesy membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków
  • analityka próbek środowiskowych i biologicznych
  • projektowanie i monitoring sieci i instalacji wod.-kan., basenowych, stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, dezintegracji i fermentacji osadów
  • badania właściwości paliwowych odpadów
  • badania urządzeń i systemów grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  • zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD
  • ocena stanu technicznego oraz algorytmy sterowania turbin.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy?
Zadzwoń do Brokera Innowacji CITT

Piotr Gutwiński

Telefon: +48 32 400 34 09
E-mail: piotr.gutwiński@polsl.pl