Wydział Mechaniczny Technologiczny

Zastosowanie CAD, badania materiałowe, modelowanie układów mechanicznych i procesów przemysłowych, wirtualna i poszerzona rzeczywistość, szybkie prototypowanie, technologie wytwarzania, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, technologie wytwarzania, kształtowania i łączenia

Wydział Mechaniczny-Technologiczny od wielu lat intensywnie rozwija wspólpracę z przemysłem w obszarach automatyki przemysłowej i robotyki, budowy maszyn oraz inżynierii materiałowej, jak również z branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Wydział oferuje partnerom usługi w obszarach związanych z:

 • szeroko pojętym zastosowaniem CAD: opracowanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej maszyn i urządzeń, w tym modeli 3D,
  • symulacjami komputerowymi maszyn i urządzeń z wykorzystaniem systemów klasy CAx oraz wirtualnej rzeczywistości,
  • wykonywanie symulacji ruchu, analiz kinematycznych i dynamicznych oraz analiz wytrzymałościowych z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES),
  • optymalizacja postaci konstrukcyjnej oraz wymiarów z zastosowanie analizy wariantowej,
 • badaniami materiałowymi, w szczególności badania:
  • podstawowych własności technologicznych materiałów polimerowych
  • mikroskopowe (mikroskopia optyczna elektronowa, konfokalna, sił atomowych)
  • wytrzymałościowe, zmęczeniowe i własności mechanicznych materiałów metalowych, ceramicznych, polimerów i kompozytów
  • struktury i własności technologicznych nowo projektowanych materiałów nanostrukturalnych i biomimetycznych
  • termograficzne, rentgenowskie, tensometryczne, cieplne konstrukcji i procesów
  • własności elektrycznych, optoelektrycznych materiałów i ogniw fotowoltaicznych
  • analizy składu chemicznego materiałów z wykorzystaniem metod spektroskopowych
 • modelowaniem układów mechanicznych i procesów przemysłowych,
 • wirtualną i poszerzona rzeczywistością, w szczególności:
  • opracowanie zaawansowanych systemów wspomagania eksploatacji maszyn i urządzeń,
  • tworzenie interaktywnych katalogów produktowych, instrukcji, demonstratorów serwisowych maszyn i systemów wspomagających edukację,
  • symulacje działania maszyn i urządzeń oraz realizacja procesów przemysłowych, układów automatyki i sterowania,
 • szybkim prototypowaniem:
  • wykonywanie wirtualnych modeli na potrzeby produkcji medycznej, artystycznej, zabawkarskiej, wędkarskiej, filmowej, reklamowej
  • skanowanie trójwymiarowe (3D), obróbka modeli 3D i ich drukowanie
  • wykonawstwo form i modeli w technologii odlewania próżniowego,
 • technologiami wytwarzania: odlewnictwo, nowe materiały, w tym kompozyty, kształtowania: obróbka skrawaniem, łączenia: spawanie, łączenie nowych materiałów
 • technologiami pomiarowymi i kontrolnymi, oraz badaniami jakościowymi,
 • automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych,
 • organizacją i zarządzaniem zasobami produkcyjnymi,
 • diagnostyką maszyn, urządzeń i procesów,
 • technologiami informatycznymi.

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

Film promujący usługi min. Wydziału z zakresu inżynierii materiałowej i diagnostyki maszyn i urządzeń:

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry