Wydział Transportu

Budowa maszyn i pojazdów, transport przemysłowy, systemy informatyczne transportu

Działalność wydziału Transportu obejmuje swoim zakresem tematykę szeroko rozumianego transportu, od budowy i eksploatacji pojazdów, przez logistykę i transport przemysłowy, aż po inżynierię ruchu i systemy transportowe.

Do głównych aktualnych obszarów zainteresowań Wydziału należy zaliczyć:

 • badania eksploatacyjne pojazdów samochodowych
 • opracowywanie opinii i ekspertyz dotyczących budowy i eksploatacji środków transportu oraz urządzeń do ich obsługi
 • badanie tribologiczne i wytrzymałościowe tworzy konstrukcyjnych, stosowanych w budowie pojazdów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów kompozytowych
 • badania materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu, ze szczególnym uwzględnieniem smarów stałych i ciekłych
 • projektowanie technologii dla obiektów obsługi samochodów
 • ocena stanu bezpieczeństwa w tunelu drogowym
 • pomiary efektywności systemu wentylacji (pożarowej) w tunelu drogowym
 • badania i wdrożenia nowych materiałów w tym kompozytowych na klocki i wkładki hamulcowe
 • projektowanie elementów pojazdów szynowych i oprzyrządowania
 • wdrożenia i audyty standardów zarządzania jakością (ISO), przedsiębiorstwem w branży kolejowej (IRIS), bezpieczeństwem (SMS i MMS), analiza ryzyka FMEA, analiza RAMS/LCC
 • pomiary: termowizyjne, drgania, hałas, siły, geometria nawierzchni torowej i zestawów kołowych w pojazdach szynowych
 • opracowanie zintegrowanych systemów wspomagający zarządzanie informacją o kolejowym ruchu pasażerskim
 • badania i weryfikacja komputerowych systemów zdalnego sterowania ruchem kolejowym,
 • badania elektrycznych napędów zwrotnicowych i samoczynnych blokad liniowych,
 • budowa i wdrożenie stanowiska do pomiaru parametrów współpracy sieci jezdnej i odbieraka prądu,
 • zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie stanowiska do badań sił nacisku wstawek hamulcowych na koła kolejowe.
 • badania materiałowe nakładek ślizgaczy pantografów, w tym odporności cieplnej przy natężeniu prądu 300A, 1200A; 2400A,
 • wykorzystanie dronów w transporcie kolejowym
 • opracowywanie modeli dynamicznych maszyn oraz środków transportu. Prowadzenie badań symulacyjnych na modelach.
 • opinie o innowacyjności z zakresu logistyki odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE))
 • badania efektywności łańcucha logistyki zwrotnej ZSEE, PWE, optymalizacja tras przy zbiórce odpadów i w logistyce komunalnej.
 • współpraca w zakresie recyklingu ZSEE i PWE
 • badania z zakresu modelowania matematycznego i zastosowania metod numerycznych w projektowaniu, optymalizacji i diagnozowaniu przekładni zębatych.
 • diagnozowanie stanu technicznego maszyn transportowych;
 • opracowanie metod diagnozowania napędów maszyn i pojazdów;
 • ocena wibroaktywności maszyn i pojazdów;
 • pomiary środowiskowe pracy i przemysłowe w zakresie stanu i przekroczenia pól magnetycznych i elektrycznych
 • pomiary mocy akustycznej w polu swobodnym
 • pomiary hałasu na stanowisku pracy
 • pomiar hałasu komunikacyjnego
 • badania modelowe i stanowiskowe procesów napełniania i spalania w maszynach cieplnych zasilanych paliwami konwencjonalnymi i alternatywnymi
 • projektowanie i symulacja urządzeń i systemów napędu paliwami alternatywnymi
 • projektowanie i badania systemów magazynowania energii a w szczególności alternatywnych paliw gazowych
 • badania sprawności konwersji energii w układach napędów pojazdów
 • badania zgodności elementów i urządzeń systemów zasilania paliwami gazowymi z wymaganiami norm PN-EU, ISO i DIN
 • szkolenia w zakresie badań wiroprądowych
 • projektowanie i wykonanie prototypów urządzeń do o pomiaru zmian eksploatacyjnych parametrów fizycznych stali ferro para oraz kompozytów
 • opracowanie technologii przetwórstwa stali i stopów metali nieżelaznych
 • badania właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych w warunkach złożonych i cyklicznie zmiennych obciążeń
 • badania właściwości i wyznaczanie charakterystyk plastyczności materiałów metalicznych w warunkach dynamicznego przebiegu obciążenia
 • opracowanie technologii przetwórstwa metali w warunkach lokalnego uplastycznienia
 • badania nad opracowaniem rozwiązań modelowych w obszarze systemu zarządzania bezpieczeństwem operatorów lotniczych
 • badania i analizy możliwości detekcji i eliminacji bezzałogowych statków powietrznych, UAV (dronów) w obszarach kontrolowanej przestrzeni powietrznej oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie
 • opracowanie metody wyznaczania procedur podejścia do helipadów, metodą PinS w oparciu o GNSS dla potrzeb śmigłowców
 • opracowanie regionalnego systemu zarządzania kryzysowego wspieranego bezzałogowymi elementami monitorowania z powietrza
 • opracowanie rozwiązań modelowych w zabezpieczeniu przestrzeni powietrznej portów lotniczych przed wtargnięciem w nią obiektów nie uprawnionych
 • badania nad trwałością, niezawodnością i bezpieczeństwem w publicznym transporcie zbiorowym
 • opracowanie modelowych procedur związanych z podjęciem badania wypadku lotniczego
 • określenie rozwiązań modelowych w ocenie wpływu czynników obsługowych i warunków eksploatacji na niezawodność statku powietrznego
 • badania w laboratorium badań psychotechnicznych (czynnik ludzki)
 • koncepcje, strategie, plany i projekty w zakresie transportu
 • analizy potrzeb transportowych, analizy funkcjonalno-użytkowe dla systemów ITS – inteligentnych systemów transportowych
 • modele transportowe, modele i prognozy ruchu
 • planowanie i optymalizacja układów komunikacyjnych
 • analizy przepustowości w ruchu drogowym i kolejowym
 • pomiary, analizy i oceny warunków ruchu w sieci transportowej
 • pomiary, analizy i oceny potrzeb transportowych mieszkańców miast i aglomeracji
 • KBR – kompleksowe badania ruchu
 • budowa modeli transportowych (modeli ruchu).

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

DANE KONTAKTOWE

Masz pytania dotyczące współpracy? Zapraszamy do kontaktu.

Biuro Obsługi Zleceń

Tel. (32) 400-34-00

E-mail: biznes[at]polsl.pl

do góry