Zapytania ofertowe

 

 

 

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 93/2018

Dostawa: płytek uruchomieniowych wraz z osprzętem

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 92/2018

Dostawa: kabli pomiarowych

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 91/2018

Usługa: Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu projektu oraz implementację systemu do akwizycji danych ze źródła wizyjnego w warunkach przemysłowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 90/2018

 

Usługa: 

Etap 1. Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badań ilościowych 

 Etap 2. Kompleksowe opracowanie otrzymanych wyników przeprowadzonych badań i analiz w formie raportu końcowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 89/2018

 

Usługa: Wykonanie usługi badawczej polegającej na rzeczywistej weryfikacji, poprawności działania bloku funkcyjnego regulatora ADRC w układzie instalacji pneumatycznej

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 88/2018

 

Usługa: Modyfikacja i kalibracja systemu kontrolnego komory klimatycznej

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 86/2018

 

Usługa: badania porowatości betonu metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej (micro-CT)

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 85/2018

 

Usługa: zaprojektowania, montażu/podłączenia, uruchomienia, weryfikacji i przetestowania prawidłowości działania oraz zintegrowania z systemami informatycznymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego instalacji gazowej z precyzyjnym sterowaniem mieszanki gazów z materiałów powierzonych Wykonawcy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 83/2018/2

 

Dostawa: maski gazowej z zestawem filtrów zgodnie ze specyfikacją

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 81/2018/2

 

Dostawa : elementów ciśnieniowych wg specyfikacji

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 84/2018

Dostawa : reduktorów butlowych wg specyfikacji

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 83/2018

Dostawa : 

 1. maski gazowej z zestawem filtrów zgodnie ze specyfikacją

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 82/2018

Dostawa : 

 1. zad. 1. kolumny Zebron
 2. zad. 2. kolumny Waters
 3. TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 81/2018

Dostawa : 

 1. elementów ciśnieniowych wg specyfikacji

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 80/2018

usługi szkoleniowej w ramach zadania „Koszty udziału w szkoleniach i konferencjach oraz koszty organizacji szkoleń, konferencji, paneli ekspertów, staży, spotkań powiązanych z tematyką projektu

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 76/2018

na realizację usługi: zakup usług badawczych, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 75/2018

 

na realizację usługi: polegającej na wykonaniu oprzyrządowania i przeprowadzeniu prac badawczych związanych z oceną wpływu warunków przemysłowych (temperatura, zapylenie, wibracje itp.) na projektowane urządzenie oparte o wizyjny system pomiaru temperatury w piecu szklarskim w celu weryfikacji i walidacji danych wraz z opracowaniem raportu z przeprowadzonych prac.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 69/2018/2

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.: dostarczenie wielokanałowego rejestratora danych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 74/2018/

Dostawa: 

zad. 1  Elektrody kombinowanej pH ERH-11S (2 szt.)

zad 2. Elektrody chlorkowej w korpusie epoksydowym, typ EClL-305W (zakres 1-25000 mgCl-/l) (3 szt.) oraz Elektrody Ag/AgCl z podwójnym kluczem, dwoma bocznymi tubusami, typ EAgClK-312 (3 szt.)

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 73/2018/

Dostawa: teczek z autorską grafiką

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 72/2018/

Dostawa: czujnik PT100

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 71/2018/

Dostawa: konduktometr

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ / ZMIANA TRYBU PROCEDURY


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 67/2018/2

 

Dostawa:

zad.1 – zasilacz laboratoryjny,

zad. 2 – multimetr cyfrowy,

zad. 3 – przewód pomiarowy, krokodylek bezpieczeństwa

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ / ZMIANA TRYBU PROCEDURY


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 70/2018

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu Zadania 1 i/lub Zadania 2 tj.:

Zadanie 1

„Wykonanie i dostarczenie płytek elektronicznych niezbędnych do budowy dedykowanego układu pomiarowego”

Zadanie 2

„Montaż elementów na płytce drukowanej PCB, wg dokumentacji”

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 69/2018

 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy, który podejmie się realizacji przedmiotu zamówienia tj.: dostarczenie wielokanałowego rejestratora danych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 68/2018

 

Dostawa: tarcza diamentowa do cięcia betonu ALS 600 mm

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 67/2018

 

Dostawa: zasilacz laboratoryjny, multimetr cyfrowy, przewód pomiarowy, krokodylek bezpieczeństwa

ANULOWANE ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH 


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 66/2018

 

Dostawa: elektroda chlorkowa, elektroda kombinowana

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 65/2018

 

Dostawa: czujników termoelektrycznych typu T

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 64/2018

 

Dostawa: zestawu 6-dołkowych płytek hodowlanych wraz z insertami komórkowymi

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 63/2018

 

Dostawa: zestawu przystawek (mikrotipy) do homogenizatora ultradźwiękowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 62/2018

 

Dostawa: Butelek do hodowli komórkowych CORNING

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 61/2018

 

Usługa: Przygotowanie próbek folii/taśmy

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 60/2018

 

Usługa: Oznaczenie zawartości wody w próbkach rozpuszczalnika estrowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 59/2018

Dostawa: stojan

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 58/2018

 

Dostawa: filament Vero White Plus (RGD 835) oraz Full Cure 705

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 57/2018

Dostawa podzespołu pomiarowego DAQ

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 56/2018

 

Usługa: wykonanie usługi identyfikacji fazowej oraz ilościowej analizy fazowej za pomocą metody Rietvelda

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 55/2018

 

Usługa: Przeprowadzenie warsztatów z projektowania innowacyjnych rozwiązań za pomocą metodyki Design Thinking 

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 54/2018

 

Usługa testowania podzespołu pomiarowego DAQ w betonie

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 53/2018

Dostawa podzespołu pomiarowego DAQ

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 52/2018

 

Dostawa: półogniwa referencyjne (zad.1) i roztwory konduktometrycznych (zad.2)

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 50/2018

 

Usługa: Wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej obudowy ekranującej podzespół wykonawczy, wykonanej z opracowanego elektrycznie przewodzącego materiału kompozytowego

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 49/2018

 

Usługa: na realizację prób porównawczych zacierania tłoków fi 65 mm

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 48/2018

 

Dostawa: na dostawę narzędzi skrawających

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 47/2018

 

Usługa: Wykonanie badań kompatybilności elektromagnetycznej obudowy ekranującej podzespół wykonawczy, wykonanej z opracowanego elektrycznie przewodzącego materiału kompozytowego.

ZAPROSZENIE ANULOWANE ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 46/2018

 

Dostawa: prototypu mobilnego stanowiska badawczego z kompozytową osłoną, cechującą się tłumiennością promieniowania elektromagnetycznego  

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 45/2018

 

Dostawa: Target do napylarki wraz ze złączem ze stali szlachetnej

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 44/2018

 

Dostawa: Cement Premium CEM, 20 worków po 25 kg

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 43/2018

Dostawa: 

Zad 1. Stacja pięcioelementowa Dafi do wody pitnej i użytkowej wraz z jednym dodatkowym kompletem wymiennych filtrów

Zad 2. Wkład do kolumny jonowymiennej DI 2800 – SZT.1

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 42/2018

 

Dostawa: Kable pomiarowe Hioki 9261z głowicą pomiarową

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 41/2018

 

Wykonanie usługi: „Przeprowadzenie szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem wg normy ISO 31000:2009”

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 40/2018

 

zad. 1. Dostawa norm serii 10993 wydanych przez Polski Komitet Normalizacyjny PKN wg tabeli

zad. 2. Dostawa norm wydanych przez ASTM wg tabeli

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


 

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 39/2018

na zakup usług badawczych, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 38/2018

DOSTAWA:

 1. Plastikowe formy do sześciennych próbek betonowych 150 mm
 2. AT 213/P/C – 10 sztuk oraz pokrywy do formy AT 213/P – 10 sztuk oraz
 3. zatyczki (korki) do form plastykowych AT 213/T – 100 sztuk wraz z dostawą.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 37/2018

DOSTAWA: Elektroda wykonana z tytanu pokrytego platyną służy do przeprowadzenia przyspieszonych polem elektrycznym badań przepuszczalności chlorków przez beton oraz przyspieszonych badań korozyjnych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 36/2018

DOSTAWA: na dostawę materiałów i surowców elektronicznych i elektrotechnicznych wg specyfikacji

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 35/2018

DOSTAWA: Blacha nierdzewna perforowana, Rv8-12 1.0x1000x2000 gat.0H18N9 – sztuk 8

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 34/2018

USŁUGA: zakup usług badawczych, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 33/2018

USŁUGA: zakup usług badawczych, analiz raportów oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 31/2018

DOSTAWA: Dostawa materiałów bazowych przekształtnika mocy AC/DC/AC o parametrach technicznych uszczegółowionych w zaproszeniu do składania ofert.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 30/2018

DOSTAWA: zakup usługi szkoleniowej: przeprowadzenie szkolenia z zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki zwinnej Scrum wraz z przygotowaniem do pierwszego stopnia egzaminu Professional Scrum Master oraz przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 29/2018

DOSTAWA: Żywica Epoksydowa bezbarwna zgodnie ze opisem w tabeli parametrów technicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 28/2018

DOSTAWA: kruszywa oraz piasku do celu realizacji pracy przedwdrożeniowej numer wew. 03/RJO5/2017/2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 27/2018

DOSTAWA:  materiałów promujących prace przedwdrożeniowe w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 26/2018

DOSTAWA: Mikrokontroler (10 szt.) ADUCM360BCPZ128

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 25/2018

DOSTAWA: Podstawka PGA68 (10 szt.), Transoptor typ 6N137S (20 szt.), Diody przełączające 4148, smd, nap. wst. 75V; prąd przew. 0.15A; obud. 0805 (100 szt.),  CPV 31712340-5

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 24/2018

DOSTAWA: artykułów elektronicznych wg specyfikacji w zaproszeniu

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 23/2018

DOSTAWA: silikon formierski zgodnie ze opisem zawartym w tabeli parametrów technicznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 22/2018

DOSTAWA: elektrody pH, jonoselektrywnej chlorkowej oraz czujnika konduktometrycznego zgodnie ze opisem zawartym w zaproszeniu

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 21/2018

DOSTAWA: termopara zgodnie ze opisem zawartym w tabeli parametrów technicznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 20/2018

DOSTAWA: na dostawę prasy 20t hydraulicznej

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 19/2018

DOSTAWA: adaptery, piny do prasy 20t zgodnie ze opisem zawartym w tabeli parametrów technicznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 18/2018

DOSTAWA: Wiertło koronowe (10 sztuk) do betonu służące do szlifowania na sucho betonu w celu uzyskania materiału do określania zawartości chlorków w betonie.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 17/2018

DOSTAWA: na dostawę  pompy iniekcyjnej ręcznej

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 16/2018

DOSTAWA:  lakier przewodzący zgodnie ze opisem w zaproszeniu do składania ofert

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 15/2018

DOSTAWA:  Urządzenie wielofunkcyjne zgodnie z opisem w tabeli parametrów technicznych urządzenia.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 14/2018 

DOSTAWA:  Zestaw sterownika Training Pack CPU 1516-3 PN/DP Consisting Of: S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 13/2018 

DOSTAWA:  Oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie wirtualnego rozruchu SIMIT ON FRAMEWORK TRAINER PACKAGE V 9.0 FLOATING LICENSE

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 12/2018 

DOSTAWA:  Wielofunkcyjny, modułowy system wejść/wyjść, posiadający diagnostykę kanału SIMATIC ET 200MP

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 11/2018 

DOSTAWA:  miniaturowego modułu pomiarowego dla czujnika korozji stalowego zbrojenia w betonie (zad. 1) oraz testowanie i kalibracja miniaturowego modułu pomiarowego dla czujnika korozji na modelach i próbkach betonowych ze stalowym zbrojeniem (zad.2)

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 10/2018 

DOSTAWA: Kondensatory mocy wysokiej częstotliwości do grzejnictwa indukcyjnego o zadanych parametrach technicznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 9/2018 

DOSTAWA: Tranzystory  MOCY SiC MOSFET o zadanych parametrach

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 8/2018 

DOSTAWA:

 1. Mikrokalorymetr cieczowy z półprzewodnikową membraną o wymiarach 10×10 mm2, do montażu na płytce PCB w postaci microchip-u, 10 szt., (kod CPV 31712110-4)
 2. Mikrokalorymetr cieczowy z podwójną komorą pomiarową (pomiar i odniesienie), z kanalikami na doprowadzenie i odprowadzenie badanej próbki, o powierzchni membrany 1.6×1.6 mm2, z możliwością montażu na płytce PCB w postaci microchip-u, 20 szt., (kod CPV 31712110-4)
 3. Dedykowana podstawka (holder) do półprzewodnikowych mikrokalorymetrów cieczowych z membraną o powierzchni 1.6×1.6 mm2, , (kod CPV 31712118-0)

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 7/2018

DOSTAWA: Dostawa precyzyjnej pompy strzykawkowej zgodnie ze specyfikacją załącznik nr 1. do zaproszenia do składania ofert.

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 6/2018

DOSTAWA: Origin Pro 2018, wersja: Network 1-user, licencja elektroniczna (ESD) (licencja sieciowa (Network), 1 licencja dla 1 użytkownika, licencja bezterminowa)

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 5/2018

DOSTAWA: TRAINING PACK 6ES7516-3AN00-4AB3 CPU 1516-3 PN/DP CONSISTING OF: S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP, 1 MB/5 MB, 32 DI, 32 DQ, 8 AI, 4 AQ, SIMATIC MEMORY CARD 24 MB, 4X 40-POLE FRONT CONNECTOR ETHERNET CABLE RJ45/RJ45 6 M MOUNTING RAIL, 482MM PM 24V/8A

ZAPROSZENIE ANULOWANE ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH


LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 4/2018

DOSTAWA: SIMIT 6DL5260-0XX58-0YS5 SIMULATION FRAMEWORK TRAINER PACKAGE V9.0 FLOATING LICENSE F.1 USER E-SW, SW AND DOCU ON CD LICENSE KEY ON DONGLE. AUTHORIZED USE REQUIRES VALID LICENSE DONGLE. CLASS A, 2 LANGUAGES (G, E), EXECUTABLE UNDER WIN7/WIN10/WINSERV REFERENCE-HW: PC/PG

ZAPROSZENIE ANULOWANE ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH


 

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 3/2018

DOSTAWA: SIMATIC ET 200MP 6ES7155-5AA00-0AC0, MODUŁ INTERFEJSU PROFINET IM155-5 PN HF (HIGH FEATURE), MAKS. 12 MODUŁÓW ROZSZERZEŃ (MAKS. 30 MODUŁÓW Z DODATKOWYM ZASILACZEM SYSTEMOWYM S7-1500); FUNKCJONSLNOŚCI: SHARED DEVICE (DO 4 CONTROLLERÓW); MRP; IRT >=0.25MS, I&M0…3; SZYBKIE URUCHOMIENIE.

ZAPROSZENIE ANULOWANE ZE WZGLĘDÓW PROCEDURALNYCH


 

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 2/2018

DOSTAWA: materiałów i surowców:

zadanie 1. tytan  i stopy tytanu CPV 14720000-4

zadanie 2.  implanty ortopedyczne CPV 33183100-7

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


 

LINK:  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2018

DOSTAWA: Projekt szczegółowy obudowy urządzenia do pomiarów niskich radioaktywności szeregów promieniotwórczych 238U, 235U, 232Th oraz 40K wraz z wykonaniem obudowy oraz testem funkcjonalności

TERMIN SKŁADANIA OFERT MINĄŁ


 

Zał. 2 – Wzór oferty do pobrania w wersji (doc)


 

do góry