Zastosowanie stopu międzymetalicznego na elementy turbosprężarki

  • Poziom gotowości technologicznej TRL: 7
  • Syntetyczny opis zastosowania: Warunki pracy turbosprężarki (wysoka temperatura, środowisko korozyjne) powodują, że turbosprężarkę zalicza się do jednego z najbardziej awaryjnych elementów silnika spalinowego. Awaryjność tą można zmniejszyć poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów, do których zaliczają się stopy na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl.

Autorzy:

  • dr inż. Janusz Cebulski
  • mgr inż. Dorota Pasek

Korzyści z wdrożenia:

Zaletą proponowanego rozwiązania jest podwyższenie trwałości urządzeń pracujących w warunkach korozji wysokotemperaturowej. Przykładem stwarzającym potencjalne możliwości zastosowania są elementy części gorącej turbosprężarki silnika samochodowego. Przewagą rozwiązania jest zastosowanie materiału wykonanego z tańszych składników użytych do wytopu oraz materiału o wyższej odporności korozyjnej od materiału stosowanego dotychczas. Korzyścią wynikającą z zastosowania stopu międzymetalicznego FeAl jest wydłużenie czasu eksploatacji turbosprężarki przy zachowaniu parametrów określonych danymi serwisowymi. Korzyścią wynikająca z wdrożenia jest obniżenie kosztów materiału użytego do regeneracji turbosprężarki oraz wydłużenie czasu eksploatacji turbosprężarki zwłaszcza w zakresie zachowania stabilności parametrów pracy (zapewnienia ciśnienia doładowania na poziomie zadanym przez układ sterujący).

Zastosowania:

Elementy narażone na niszczenie w środowisku korozji wysokotemperaturowej, branża motoryzacyjna, rynek krajowy

Szczegóły techniczne:

Zastosowanie na elementy części gorącej turbosprężarki

Słowa kluczowe:

Stop międzymetaliczny FeAl, korozja wysokotemperaturowa, turbosprężarka


do góry