Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki Śląskiej29 września w Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej odbyła się, zorganizowana przez zespół CITT, konferencja on-line pt. „Krok do komercjalizacji”.

Konferencję otworzył Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, który w swoim wystąpieniu przypomniał o istocie komercjalizacji wyników prac naukowych prowadzonych przez uczelnie wyższe, a także o roli jaką Centrum Inkubacji i Transferu Technologii spełnia w tym procesie na Politechnice Śląskiej. Uczestników wydarzenia powitała również Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii dr inż. Magdalena Letun-Łątka.

Podczas wydarzenia nastąpiła uroczysta inauguracja projektu Inkubator Innowacyjności 4.0, który Politechnika Śląska będzie realizować wraz z konsorcjantem – Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Założenia, cele oraz ramy czasowe projektu zaprezentował Grzegorz Studziński – Broker Innowacji CITT. Przedstawiciel naszego konsorcjanta w projekcie – Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Pani dr inż. Magdalena Kukowska-Kaszuba, zaprezentowała informacje o swojej Uczelni, a  także dotychczasowe osiągnięcia Uniwersytetu Morskiego w prowadzeniu projektów naukowo-badawczych.

Pozostając w tematyce projektów naukowo-badawczych wydarzenie było również doskonałą okazją do prezentacji oraz promocji wyników prac realizowanych w ramach projektów „Bony na innowacje dla MŚP” oraz Tango 3. Blok prezentacji pierwszej sesji rozpoczął pan mgr inż. Kamil Peckh, który w imieniu zespołu zaprezentował wyniki projektu pod tytułem „Nowa metoda otrzymywania długołańcuchowych kwasów karboksylowych”.  Dr inż. Michał Staniszewski, zaprezentował projekt pod tytułem „Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego, w stosunku do rozwiązań występujących na rynku produktu – uniwersalnego systemu (modułu) służącego do komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi
a serwerem zlokalizowanym w chmurze”-  opowiedział w jaki sposób rozpoczęto i prowadzone są badania nad projektem, przedstawił także szczegóły wstępnego planu komercjalizacji projektu i możliwe scenariusze wprowadzenia go na rynek. Sesję pierwszą zakończył dr inż. Krzysztof Bernacki prezentujący wyniku projektu „Metodyka doboru materiałów magnetycznych przeznaczonych do elementów systemów przetwarzania mocy elektrycznej na podstawie pomiarów ich rzeczywistych parametrów”.

W sesji drugiej  udział wzięło czterech prelegentów: dr inż. Alicja Kazek- Kęsik,  dr hab. inż. Paweł Karasiński, prof. PŚ, dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz oraz dr inż. Krystian Smołka, którzy omówili kolejno rezultaty projektów pod tytułami: „Długoterminowe implanty tytanowe z bioaktywną powłoką ceramiczną”, „Innowacyjny foniczny system pomiarowy
do zastosowań biomedycznych”, „Zastosowania modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej”, „Sonda do dynamicznych pomiarów parametrów płynu w przepływach dwufazowych, w tym przede wszystkim w parze mokrej”.

Wszystkie omówione podczas wydarzenia projekty realizowane są w Uczelni przy ścisłej współpracy z CITT Politechniki Śląskiej, z kolei projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 już po raz czwarty będzie realizowany w Politechnice Śląskiej, przez zespół CITT. Wysoki poziom osiągniętych wyników prac w ramach projektów pozwala sądzić, że prowadzone przez Naukowców badania w sposób istotny wzbogacą istniejący stan wiedzy oraz mogą zapoczątkować  wdrożenie innowacyjnych produktów w gospodarce. Wszystkim Uczestnikom on-line, Prelegentom oraz Partnerom jeszcze raz dziękujemy.

Na kanale Youtube CITT http://bit.ly/youtubecitt dostępny jest zapis konferencji.

do góry