Kontakt

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Politechniki ŚląskiejTransmisja z uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 2 października 2020 o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy!

W trosce o bezpieczeństwo członków Wspólnoty Politechniki Śląskiej tegoroczna inauguracja odbędzie się w systemie hybrydowym – wydarzenie z udziałem władz Uczelni, przedstawicieli Wspólnoty Akademickiej oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego będzie transmitowane za pośrednictwem Telewizji Internetowej Politechniki Śląskiej prosto z Centrum Edukacyjno-Kongresowego Politechniki Śląskiej.
W programie: przemówienie JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, immatrykulacja, wręczenie Nagród Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, a także wręczenie Profesorowi Bolesławowi Pochopieniowi dyplomu Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej.
Dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ poprowadzi wykład inauguracyjny pt. „Nauka w czasach zarazy”.
W ramach uroczystości inauguracyjnych o godzinie 18.00 w Katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odbędzie się również Msza święta w intencji Pracowników i Studentów Uczelni. Uczestnicy zobowiązani są do noszenia maseczek.
Serdecznie zapraszamy do udziału online w wydarzeniu!

do góry